Friday, October 22, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดกทม.ปันน้ำใจ จัด “สมาร์ทโฟน” ให้เด็กที่ขาดแคลนยืมเรียนออนไลน์ มอบแล้วกว่า 1,000 เครื่อง

กทม.ปันน้ำใจ จัด “สมาร์ทโฟน” ให้เด็กที่ขาดแคลนยืมเรียนออนไลน์ มอบแล้วกว่า 1,000 เครื่อง


( 20 ส.ค.64 ) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  ร่วมรับมอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โครงการ”ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์” โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา สำนักงานเขตลาดพร้าว  ณ โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

นางศิลปสวย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ทำให้กรุงเทพมหานครต้องดำเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการงดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอน โดยกำหนดให้นักเรียนเรียนรู้ทางออนไลน์ (Online) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากที่บ้าน   จากผลการสำรวจความพร้อมของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนสังกัด กทม.พบว่า นักเรียนยังขาดความพร้อมในการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีสาเหตุหลักจากการขาดอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) ทำให้นักเรียนบางส่วนขาดโอกาสและช่องทางในการเรียนรู้ ตลอดจนได้รับความรู้ไม่ถึงเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่กำหนด

ผู้บริหาร กทม.จึงมอบหมายให้สำนักการศึกษา จัดทำโครงการปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์ พร้อมจัดหาสมาร์ทโฟน ซึ่งไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วน  สนับสนุนมอบให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ เพื่อให้ยืมจากโรงเรียนนำไปใช้ในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน และนำส่งคืนในช่วงปิดภาคเรียน อันเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือและเติมเต็มโอกาสทางการเรียนรู้ออนไลน์แก่นักเรียนแบบเท่าเทียม หากภาคเรียนที่ 2/2564 ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ก็สามารถยืมใช้ต่อไปได้ ซึ่งในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนสมาร์ทโฟนแล้วทั้งสิ้น จำนวน 1,000 เครื่อง ซึ่งได้ส่งมอบให้กับโรงเรียนสังกัด กทม. ส่งต่อเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนต่อไป

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments