Home ข่าวเด่น กยศ.เตรียมเงิน 3.8 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ให้นักเรียนนักศึกษาปีนี้ 6 แสนคน

กยศ.เตรียมเงิน 3.8 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ให้นักเรียนนักศึกษาปีนี้ 6 แสนคน

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

กยศ.เตรียมเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท ปล่อยกู้นักเรียนนักศึกษา 6 แสนราย รับปีการศึกษา 65 พร้อมสั่งชะลอฟ้อง 1 ปีคนผิดนัดชำระหนี้ ช่วยผู้ปกครอง ลูกหนี้ รับเศรษฐกิจฝืด ค่าครองชีพแพง กู้ไม่ต้องมีคนค้ำ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 65 กยศ.เตรียมวงเงินสำหรับให้นักเรียน นักศึกษากู้ยืมไม่ต่ำกว่า 38,000 ล้านบาท รองรับได้ไม่ต่ำกว่า 600,000 คน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีแหล่งทุนนำไปใช้ศึกษาเล่าเรียน และใช้จ่ายในการดำรงชีพ อย่างไรก็ตาม หากมีความต้องการมากกว่านี้ กยศ.ก็พร้อมปล่อยกู้เพิ่มได้อีก โดยจะใช้เงินสภาพคล่องของกองทุนฯ ไม่ต้องเป็นภาระงบประมาณของรัฐบาล

“กยศ.เปิดให้ยื่นกู้ปีการศึกษาใหม่แล้ว ภาพรวมการปล่อยกู้ แม้จะมีเด็กเกิดใหม่ และผู้เข้าเรียนลดลง แต่ กยศ.ยังตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ใกล้เคียงปีก่อน เพราะมีผู้ปกครองไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโควิด และค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงเตรียมวงเงินไว้ใกล้เคียงปีก่อน และพร้อมเพิ่มวงเงินได้อีก ส่วนการชำระหนี้ ในปี 65 ตั้งเป้าหมายมียอดชำระไม่ต่ำกว่า 32,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะมาจากการหักชำระบัญชีเงินเดือน”

สำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ กยศ.ได้ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปีนี้ รวมถึงงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนฯได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ เพื่อแบ่งเบาภาระผู้กู้ยืมด้วย ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเปิดให้ลูกหนี้มีการไกล่เกลี่ย และปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อไม่ให้เข้าสู่กระบวนทางการศาล ซึ่งจะช่วยให้ตลอดปีนี้ ยอดการฟ้องร้องดำเนินคดีลดลงเหลือเพียงหลักพันราย จากปกติเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 100,000 ราย รวมถึงอยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมาย ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีได้ด้วย โดยปัจจุบัน กยศ.มีหนี้เสียอยู่ประมาณ 80,000 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนผู้กู้ยืม 2 ล้านราย

นายชัยณรงค์กล่าวอีกว่า ในปีนี้ กยศ.ยังได้ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุนฯ สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินและทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ ขณะเดียวกัน ยังขยายหลักเกณฑ์การกู้ยืมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาขอกู้ได้เพิ่มขึ้น โดยเปิดให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการสืบทอดอัตลักษณ์ของชาติ หรือวิชาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ช่างทองหลวง ศิลปหัตถกรรมโบราณคดี ดนตรีไทย เป็นต้น เข้ามากู้ยืมกับ กยศ.ได้โดยตรง

นอกจากนี้ได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ กู้ยืมเงินในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท โดยมีหลักสูตรนำร่องในสาขาวิชาที่ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เป็นต้น รวมทั้งสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย

“ในปีนี้ กยศ.จะเปิดให้กู้ยืมเงินครบ 4 ลักษณะตามที่ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 กำหนดไว้ เพราะเดิม กยศ.จะให้กู้ยืมเพียง 2 ลักษณะ คือ 1.นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ 2.นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แต่ต่อไปจะเพิ่มการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วย”.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign