Home ข่าวเด่น กรมขนส่งทางบก ยัน บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร​ต้อง ป้ายเหลือง เท่านั้น

กรมขนส่งทางบก ยัน บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร​ต้อง ป้ายเหลือง เท่านั้น

by admin
0 comment

ข่าวด่วน

กรมขนส่งทางบก ยืนยัน บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร ต้องเป็น ป้ายเหลือง เท่านั้น เผย ป้ายขาว ยังส่งอาหาร-สิ่งของได้ตามเดิม เตรียมหารือช่วยคนได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ขบ.ขอยืนยันว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายส่งเสริมการให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นต้องขึ้นทะเบียนกับ ขบ. เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน ซึ่งหลังจากประกาศเปิดรับคำขอตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 มีแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 2 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service และ Bonku

แต่สำหรับ Grab พบว่า มีการให้บริการเรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนแล้ว ยังมีการคิดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดกรมการขนส่งทางบกจึงไม่สามารถรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการให้บริการในลักษณะที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการผ่อนผันและขอความร่วมมือ Grab ให้ปรับปรุงรูปแบบให้บริการ เพื่อนำไปสู่การยกเลิกการให้บริการรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) โดยให้เปลี่ยนไปเป็นการให้บริการรับส่งอาหารหรือสิ่งของแทน และใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ในระบบมาให้บริการรับส่งคนโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง Grab และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ แต่บริษัทฯ ยังคงไม่ดำเนินการแต่อย่างใด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการผ่อนผันและขอความร่วมมือ Grab ให้ปรับปรุงรูปแบบให้บริการ เพื่อนำไปสู่การยกเลิกการให้บริการรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) โดยให้เปลี่ยนไปเป็นการให้บริการรับส่งอาหารหรือสิ่งของแทน และใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ในระบบมาให้บริการรับส่งคนโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง Grab และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ แต่บริษัทฯ ยังคงไม่ดำเนินการแต่อย่างใด

ขบ. จึงต้องแจ้งให้นำการให้บริการที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายออกจากแอพพลิเคชั่น อย่างไรก็ตาม ไรเดอร์ยังคงสามารถให้บริการส่งอาหารหรือสิ่งของได้ (Food Delivery และ Express) เนื่องจากการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าวมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่ประการใด อ่านข่าว : แกร็บป้ายขาว ไม่ได้ไปต่อ ชี้ต้องเปลี่ยนเป็นป้ายเหลือง ใช้อัตราค่าโดยสารเท่าวิน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพฯ กว่า 78,000 คัน ใน 5,300 วิน ที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างถูกต้อง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมเสื้อวิน มีบัตรติดเสื้อ โดยข้อมูลตัวคน บัตร และรถ ต้องถูกต้องตรงกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศยุติการให้บริการของบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครได้เปิดให้ยื่นขอจัดตั้งวินใหม่หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะของประชาชน ซึ่งมีการเปิดให้ยื่นครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่งของกรุงเทพฯ และจะเปิดเพิ่มเติมในทุก ๆ ไตรมาส

ในระหว่างนี้ คณะกรรมการประจำกรุงเทพฯ ซึ่งมี ขบ. และมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) ร่วมเป็นคณะกรรมการ จะร่วมกับ Grab เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้การนำรถจักรยานยนต์มาให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมาย

ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะภายใต้การกำกับควบคุมดูแลจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบของกฎหมายต่อไป

สล็อตออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign