Home ข่าวเด่น กรมชลฯ เปิดแผนพัฒนาหนองเล็งทราย จ.พะเยา เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ

กรมชลฯ เปิดแผนพัฒนาหนองเล็งทราย จ.พะเยา เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

“กรมชลประทาน” เปิดแผนพัฒนาหนองเล็งทราย เพิ่มปริมาณเก็บกัก-บรรเทาน้ำท่วมน้ำแล้ง ส่งเสริมอาชีพประมง สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวบ้าน อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.65 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงแนวทางในการพัฒนาหนองเล็งทราย จ.พะเยา ว่า หนองเล็งทรายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 5,563 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ใน อ.แม่ใจ จ.พะเยา ราษฎรได้อาศัยแหล่งน้ำนี้ในการประกอบอาชีพประมงและเลี้ยงสัตว์ แต่เนื่องจากมีตะกอนดินที่ไหลมาจากลำห้วยต่างๆลงสู่หนอง จึงทำให้เกิดความตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพในฤดูฝน ประกอบกับมีการบุกรุกพื้นที่บริเวณรอบหนอง จึงทำให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติถูกทำลาย ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในการผลิตน้ำประปาและการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่ใช้แหล่งน้ำนี้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมทั้งอาชีพประมง

ดังนั้น กรมชลประทานจึงได้วางแนวทางการพัฒนาหนองเล็งทรายออกเป็น 6 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ทำการปรับปรุงและฟื้นฟูร่องน้ำเดิม สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ 3.256 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 2 แห่ง และทางระบายน้ำล้น ระยะที่ 2 ก่อสร้างฝายพับได้ พร้อมฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงและอาคารประกอบ พื้นที่กว่า 300 ไร่ สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ 8.997 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งน้ำรอบหนองเล็งทรายเขตน้ำตื้นบริเวณด้านในและเขตน้ำลึกบริเวณอาคารบังคับน้ำ สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ 1.682 ล้านลูกบาศก์เมตร

ระยะที่ 4 ปรับปรุงและฟื้นฟูบริเวณหน้าฝายหนองเล็งทราย สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ 0.98 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะที่ 5 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบกระจายน้ำ 5 แห่ง รอบหนองเล็งทราย และระยะที่ 6 ก่อสร้างระบบระบายน้ำและทำนบดินรอบหนองเล็งทราย เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้มากขึ้น จากเดิมเก็บกักได้ 9.00 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 23.972 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 14.972 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้ถึง 10,000 ไร่ ให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำในอำเภอแม่ใจ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกทางหนี่งด้วย

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign