Home ข่าวเด่น กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ แก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ แก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทรงวางรากฐานของการพัฒนาประเทศในการรณรงค์ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชน และควบคุมการเกิดโรคระบาดร้ายแรงของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่อาจเป็นพาหะนำโรคที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตมาสู่คนและสัตว์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬา ภรณ์ จึงมีพระดำริก่อตั้งโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของประชาชน และเป็นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่ง เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการดำเนินโครงการก้าวสู่ในระยะที่ 2 มีระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี

และเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี โอกาสนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจำนวน 4 ตัว เป็นเพศผู้จำนวน 2 ตัว และเพศเมียจำนวน 2 ตัว

ภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปศุสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี และมณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปของสัตว์ พร้อมกับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด และสัตว์เลี้ยงของประชาชนชาวอุดรธานีและจัง หวัดข้างเคียงที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก สำหรับวันนี้มีสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนรวมจำนวน 144 ตัว และมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมจำนวน 124 ตัว นอกจากนี้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดย ผศ.นายสัตวแพทย์ คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนที่มารับบริการด้วย เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลในชุมชนได้ทราบถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการปฏิบัติป้องกันอย่างถูกวิธี ซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ถือเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign