Home ข่าวเด่น “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปิดสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 5

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปิดสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 5

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

ชาวจังหวัดน่าน ปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้นที่ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะ โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน ทรงสนพระทัยทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆของหน่วยงานที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ

ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากป่า เพื่อให้คนอยู่กับป่า และมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยไม่ทำลายป่า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด การสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 5 และทรงฟังการเสวนาหัวข้อ “ชีวิตบ้านน้ำจูน” และ “หมู่เฮาร่วมอ๊กร่วมใจ๋เดินหน้าไปโตยกั๋น”.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด การสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 5 และทรงฟังการเสวนาหัวข้อ “ชีวิตบ้านน้ำจูน” และ “หมู่เฮาร่วมอ๊กร่วมใจ๋เดินหน้าไปโตยกั๋น”.

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 5 พร้อมทรงบรรยายในหัวข้อ “ร่วมใจ รักษ์ป่าน่าน”
โดยทรงสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ประสบผลสำเร็จด้วยดีทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน, การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ป่า, การดูแลด้านสุขภาพ อนามัยของเด็กและผู้ใหญ่ ที่สำคัญคือโครงการส่งเสริมรักษ์ป่าน่าน ที่สร้างประโยชน์มากมายต่อประชาชนชาวน่าน

ต่อจากนั้นทรงฟังการเสวนาเรื่อง ‘ชีวิตบ้านน้ำจูน’ โดยมี นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติมศักดิ์ ธนาคารกสิกรไทย และรองประธานมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ฯ รวมทั้งผลักดันโครงการ “น่านแซนด์บ็อกซ์” และ น.ส.สุภาวดี ใจปิง ร่วมเสวนา

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติมศักดิ์ ธนาคารกสิกรไทย และรองประธาน มูลนิธิรักษ์ป่าน่านฯ กราบบังคมทูลรายงานการสัมมนาและร่วมเสวนา.
นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติมศักดิ์ ธนาคารกสิกรไทย และรองประธาน มูลนิธิรักษ์ป่าน่านฯ กราบบังคมทูลรายงานการสัมมนาและร่วมเสวนา.

การเสวนาอีกหัวข้อคือ ‘หมู่เฮาร่วมอ๊กร่วมใจ๋ เดินหน้าไปโตยกั๋น’ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.น่าน, พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน, นายเสาร์ คามูลอินทร์

สำหรับ งานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอความคืบหน้า และผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์ป่าน่าน”

โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี 2556 มี สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้อำนวยการโครงการ มี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองทัพบก, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจังหวัดน่าน ร่วมให้การสนับสนุน มี ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้สนับสนุนและประสานงานโครงการ มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะแสวงหาความร่วมมือในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ชาวน่านได้ประกอบสัมมาอาชีพที่สร้างสรรค์และพอเพียง ทำให้สามารถดำรงชีพที่มีคุณภาพร่วมอยู่กับป่าได้

ช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนน่านได้รับช่วงต่อไปในการรักษาทรัพยากรอันเป็นสมบัติแผ่นดินสืบไปในภายภาคหน้า

ทำให้ชาวน่านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้มั่นคง และเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่นๆ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวน่านต่างซาบซึ้งยิ่งนัก.

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.น่าน, พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน, นายเสาร์ คามูลอินทร์ และ น.ส.ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา ร่วมเสวนา.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.น่าน, พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน, นายเสาร์ คามูลอินทร์ และ น.ส.ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา ร่วมเสวนา.

กัลยา สองเมืองแก่น

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign