Home ข่าวเด่น กรมหม่อนไหม ตามงานศูนย์หม่อนไหม เขต 6 พร้อมตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้าไหม

กรมหม่อนไหม ตามงานศูนย์หม่อนไหม เขต 6 พร้อมตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้าไหม

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ติดตามการดำเนินงานศูนย์หม่อนไหมฯ เขต 6 และเครือข่าย พร้อมตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้าไหม ตรานกยูงพระราชทาน จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 65 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ติดตามการดำเนินงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานีและเป็นประธานในการประชุมศูนย์ฯ เครือข่ายของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 6 ซึ่งรับผิดชอบพัฒนางาน หม่อนไหมในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และ อํานาจเจริญ โดยมีว่าที่ ร.ต.ธีระนันท์ พิจารโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 6 นางเยาวลักษณ์ ทองทวี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการรายงานข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานในสังกัด ข้อมูลบุคลากร ผลการดำเนินงานด้านงานผลิต และโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ตลอดปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ในส่วนของการเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหมสาธิต เยี่ยมชมแปลงหม่อนและการดูแล บำรุงรักษาแปลงหม่อน การสาวเส้นไหมด้วยเครื่องสาวไหม ยูบี 2 เครื่องตีเกลียว ยูบี 4

จากนั้น รองอธิบดีกรมหม่อนไหมได้เยี่ยมชมร้านบ้านสวนต้นเทียนไหมไทย อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับ ตรานกยูงพระราชทาน (Certified Silk Shop) โดยที่นี่มีสมาชิกจำนวน 27 ราย ซึ่งได้รับใบรับรองเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน เมื่อปี 2563 โดยกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มนี้ได้มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่หลากหลาย ได้แก่ ผ้าจก ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ ผ้ายกดอก ผ้าพื้น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม ราคาจำหน่ายตั้งแต่เมตรละ 600-100,000 บาท ขึ้นอยู่กับความละเอียดของลวดลาย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ นายชัพพาคม ประกอบทรัพย์ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และนายวัตรธร ศรีล้ำ คณะทำงาน ร่วมติดตามการดำเนินงาน และลงพื้นที่ด้วย.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign