Thursday, December 2, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดกสศ. เปิดศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กติดโควิด ใน กทม. ส่งอาสาสมัครดูแล ไม่ให้หลุดออกนอกระบบการรักษา

กสศ. เปิดศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กติดโควิด ใน กทม. ส่งอาสาสมัครดูแล ไม่ให้หลุดออกนอกระบบการรักษา


ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. เปิดเผยว่า สถานการณ์ขณะนี้ พบว่ามีเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  จำนวนมาก จำนวนเด็กติดเชื้อรายวันมากกว่า 2,000 คน เฉพาะพื้นที่กทม.เฉลี่ยวันละ 500 คน  ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะในชุมชนแออัด ทำให้ประสบปัญหาขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาและการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้ทันสถานการณ์ ซึ่งปัจจุบันยังมีเด็กส่วนหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวตกค้างในชุมชน หรือได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการสูญเสียคนในครอบครัว

กสศ.จึงจัดโครงการศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตขึ้น เพื่อประสานช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเด็กกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงการดูแล  เด็กกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิต   เน้นทำงานพื้นที่วิกฤต กรุงเทพมหานคร ซึ่งในระยะเร่งด่วน กสศ.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กป่วยโควิดเกียกกาย กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนกลไกอาสาสมัครคุณภาพ  เข้าไปเสริมการทำงานให้แก่ภาคประชาชน ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวด้วยตัวเอง รวมถึงเป็นกำลังเสริมให้แก่หน่วยงานหลักต่างๆ เช่น สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี อาสาสมัครจุดบริการคัดกรองเชิงรุกสปสช. อาสาสมัครคุณครูทั้งในระบบและนอกระบบในชุมชนต่าง ๆ  อาสาสมัครขนส่งผู้ป่วยเด็กและครอบครัว การส่งชุดยา เครื่องมือติดตามอาการหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิต ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตลอด 24 ชม. 

อาสาสมัครกสศ.จะได้รับการอบรมระยะสั้น เพื่อให้สามารถคัดกรอง ให้คำแนะนำ และติดตามเคสผู้ป่วยเด็ก เป็นหนึ่งในสะพานเชื่อมระหว่างระบบสาธารณสุขกับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวยากจนด้อยโอกาส    นอกจากนี้กสศ.ยังจัดให้มีโปรแกรมฟื้นฟูและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มวิกฤต รายบุคคล ทั้งกลุ่มกำพร้า พ่อแม่เสียชีวิต หรือครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกนอกระบบการศึกษา  

สำหรับเครือข่ายชุมชน และคุณครูในพื้นที่ ที่พบเด็กกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคของโควิด-19 หรือสนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร สามารถประสานมาที่  ศูนย์ช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต กสศ. ที่เบอร์ 02  0795475 ต่อ 0 หรือที่หมายเลข  083-6100997   และ  083-4089306  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   นอกจากนี้ประชาชน หรือองค์กรภาคเอกชนที่สนใจร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบาง โดยไม่หักค่าบริหารจัดการ และยังสามารถนำไปหักลดหล่อนภาษีได้ สองเท่าที่ เว็บไซต์ https://donate.eef.or.th/main-donate   หรือหากบริจาคทางบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 172-0-30021-6    ชื่อบัญชี กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค ประเภทบัญชีออมทรัพย์  สามารถส่งสลิปยืนยันการบริจาคที่อีเมล์ [email protected]  ภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments