Saturday, October 16, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดขสมก.หนัก! พนักงาน ขสมก.ติดโควิดเพิ่มอีก 32 คน แจงรายละเอียดสายรถ วันเวลาที่ผู้ติดเชื้อให้บริการ

ขสมก.หนัก! พนักงาน ขสมก.ติดโควิดเพิ่มอีก 32 คน แจงรายละเอียดสายรถ วันเวลาที่ผู้ติดเชื้อให้บริการ


วันนี้ (4 ส.ค.64)  คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ได้ออกประกาศแจ้งเพิ่มเติม ว่า เมื่อวันที่ 3 ส.ค.64  ขสมก.ได้พบพนักงานเป็นผู้ติดโควิดเพิ่มอีก  32 คน  ดังนี้

1.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 206 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร จำนวน 1 คัน คือรถโดยสารหมายเลข 3 – 45083 ในวันที่ 19 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.45 น.
2.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 23 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 23 จำนวน 4 คัน ดังนี้
  2.1 รถโดยสารหมายเลข 3 – 40304  ในวันที่ 23 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 10.50 น.
  2.2 รถโดยสารหมายเลข 3 – 40177  ในวันที่ 26 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.35 น.
  2.3 รถโดยสารหมายเลข 3 – 40290  ในวันที่ 28 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.55 น.
  2.4 รถโดยสารหมายเลข 3 – 40178  ในวันที่ 29 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.55 น.  
3.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 53 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 53 จำนวน 5 คัน ดังนี้
  3.1 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50276 ในวันที่ 20 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.25 น.
  3.2 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50314 ในวันที่ 21 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.03 น. และวันที่ 23 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 13.37 น.
  3.3 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50279 ในวันที่ 22 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 11.22 – 19.00 น.
  3.4 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50279  ในวันที่ 24 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 13.20 น.
  3.5 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50349  ในวันที่ 27 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.02 น.
4.พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 อู่เมกาบางนา เขตการเดินรถที่ 3
5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 37  ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 37 จำนวน 1 คัน คือ
     – รถโดยสารหมายเลข 5 – 70062 ในวันที่ 19 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 04.50 – 08.15 น.
6. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 53 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 53 จำนวน 1 คัน คือ
     – รถโดยสารหมายเลข 6 – 50448 ในวันที่ 16 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 20.55 น.
7.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 515 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515 จำนวน 8 คัน ดังนี้
  7.1 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56074 วันที่ 20 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 18.25 น.
  7.2 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56078  วันที่ 21 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 11.38 – 17.00 น.
  7.3 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56076 วันที่ 23 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 11.45 – 18.30 น.
  7.4 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56072 วันที่ 24 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 19.02 น.
  7.5 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56079 วันที่ 25 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 12.50 – 19.30 น.
  7.6 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56099 วันที่ 26 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 11.10 – 14.20 น.
  7.7 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56091 วันที่ 27 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 12.22 – 19.40 น.
  7.8 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56085 วันที่ 28 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 21.00 น.
8.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 138  ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 138 จำนวน 1 คัน คือ
  – รถโดยสารหมายเลข 5 – 70039 ในวันที่ 22 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.50 น.  วันที่ 23 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 07.10 – 12.20 น. วันที่ 24 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 07.00 -12.50 น. วันที่ 25 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 07.10 – 13.00 น. วันที่ 27 ก.ค.64ตั้งแต่เวลา 07.10 – 13.10 น. วันที่ 28 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 07.10 – 13.10 น. วันที่ 29 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 07.10 – 13.00 น. วันที่ 30 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.15 น. และวันที่ 31 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.15 น.
9. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 179  ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 179 จำนวน 1 คัน คือ
      – รถโดยสารหมายเลข 4 – 80406 ในวันที่ 23 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.50 น.วันที่ 24 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น. วันที่ 27 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 05.40 – 12.30 น. วันที่ 28 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 12.40 น. วันที่ 29 ก.ค.64ตั้งแต่เวลา 05.20 – 11.30 น. วันที่ 30 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 11.35 น. วันที่ 31 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 04.50 – 11.15 น. และวันที่ 2 ส.ค.64 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.
10. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 22  เพศหญิง ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 22 จำนวน 3 คัน ดังนี้
  10.1 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80111 ในวันที่ 24 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 13.00 น.
  10.2 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80065 ในวันที่ 28 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 05.25 – 13.25 น.
  10.3 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80060 ในวันที่ 29 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 14.20 น. และวันที่ 31 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 13.00 น.
11. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 25 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 25 จำนวน 2 คัน ดังนี้
  11.1 รถโดยสารหมายเลข 3 – 44109 ในวันที่ 31 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 10.50 น. 11.2 รถโดยสารหมายเลข 3 – 44131 ในวันที่ 1 ส.ค.64 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 09.20 น.
12. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 62 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร จำนวน 3 คัน ดังนี้
  12.1 รถโดยสารธรรมดา สาย 62 หมายเลข 4 – 40492 ในวันที่ 20 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 07.45 – 14.20 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.45 – 14.50 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.15 – 12.40 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.45 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.15 – 12.45 น. และวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 10.30 น.
  12.2 รถโดยสารธรรมดา สาย 62 หมายเลข 4 – 40536 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 11.25 น.
  12.3 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 62 หมายเลข 4 – 4054 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.35 น.
13. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 72 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 72 จำนวน 1 คัน คือ
       – รถโดยสารหมายเลข 4 – 40372 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.30 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.45 – 10.10 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.15 – 11.35 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 10.20 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 12.50 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.15 – 12.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.40 – 11.10 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.40 – 11.20 น.วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 09.50 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.45 – 13.10 น. และวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.45 – 08.30 น.
14. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 79 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 79 จำนวน 1 คัน คือ
   – รถโดยสารหมายเลข 6 – 56054 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.24 – 13.10 น. และวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.24 – 13.10 น.
15. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 13 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 13 จำนวน 2 คัน ดังนี้
  15.1 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80455 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.40 – 12.05 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 05.05 – 11.20 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 10.45 น. และวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 09.45 น.
  15.2 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80246 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.30 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50 – 12.15 น. และวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 12.35 น. 
16.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 53 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 53 จำนวน 5 คัน ดังนี้
  16.1 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50276 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.25 น.
  16.2 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50314 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.03 น. และวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 13.37 น.   
  16.3 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50279 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.22 – 19.00 น.                
  16.4 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50309 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 13.20 น.             
   16.5 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50349 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 06.00 – 13.20 น.
17.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137 เพศ  ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137 จำนวน 3 คัน ดังนี้
  17.1 รถโดยสารหมายเลข 4 – 4030 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.45 – 20.25 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.15 – 19.35 น. และวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.50 – 20.10 น.
  17.2 รถโดยสารหมายเลข 4 – 4032 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.10 – 20.35 น. และวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น.
  17.3 รถโดยสารหมายเลข 4 – 4007 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.50 น. และวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.50 – 20.10 น.
18. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 84 ก ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 84 ก จำนวน 1 คัน คือ
      – รถโดยสารหมายเลข 6 – 50428  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 10.45 น.
19. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ  สาย 91 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 91 จำนวน 3 คัน ดังนี้
  19.1 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56100 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 12.10 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10 – 12.20 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.30 -11.40 น.  และวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 11.10  น.
 19.2 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56113 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10 – 13.17 น.  วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.10 น. และวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 11.30 น.
 19.3 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56107 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50 – 13.00 น.  และวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.40 น.
20. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515  ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515 จำนวน 4 คัน ดังนี้
   20.1 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56066 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น.  
   20.2 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56059 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น.
   20.3 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56070 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น. 
   20.4 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56037 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น.
21. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 205 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 205 จำนวน 1 คัน คือ
      – รถโดยสารหมายเลข 4 – 80364 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 11.20 น.  วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 09.10 น.  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 12.10 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 08.30 น.  วันที่ 26 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 05.10 – 11.10 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 11.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 05.10 – 11.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.15 น.วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 11.40 น. และวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 11.00 น.
22. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 205 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 205 จำนวน 1 คัน คือ
       – รถโดยสารหมายเลข 4 – 80364 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 11.20 น.  วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 09.10 น.  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 12.10 น.  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 08.30 น.  วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 11.10 น.  วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 11.00 น.  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 11.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.15 น.วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 11.40 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 11.00 น.
23. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 205 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 205 จำนวน 4 คัน ดังนี้
  23.1 รถโดยสารหมายเลข 4 – 4036 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.10 – 13.10 น.วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา09.00 – 14.00 น.  และวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.15 น.
  23.2 รถโดยสารหมายเลข 4 – 44156 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 13.05 น. 
  23.3 รถโดยสารหมายเลข 4 – 44166 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.10 – 13.30 น.
  23.4 รถโดยสารหมายเลข 4 – 4036 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.20 – 13.00 น.
24. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 168 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 168 จำนวน 4 คัน ดังนี้
  24.1 รถโดยสารหมายเลข 2 – 70225 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 23.30 น.              
  24.2 รถโดยสารหมายเลข 2 – 70218 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 18.00 น.
  24.3 รถโดยสารหมายเลข 2 – 70180 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.15 – 20.45 น.              
  24.4 รถโดยสารหมายเลข 2 – 70227 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.30 น.
25. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 140 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 140 จำนวน 5 คัน ดังนี้
  25.1 รถโดยสารหมายเลข 5 – 70106 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.50 – 13.05 น.
  25.2 รถโดยสารหมายเลข 5 – 90020 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 10.50 น. 
  25.3 รถโดยสารหมายเลข 5 – 90035 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 11.30 น. 
  25.4 รถโดยสารหมายเลข 5 – 70095 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.44 – 09.50 น.
  25.5 รถโดยสารหมายเลข 5 – 70019 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.46 – 09.50 น.
26. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 516 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 516 จำนวน 3 คัน ดังนี้
  26.1 รถโดยสารหมายเลข 7 – 3032 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.25 น.
  26.2 รถโดยสารหมายเลข 7 – 3033 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.20 – 19.20 น.และวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.10 – 12.20 น.
  26.3 รถโดยสารหมายเลข 7 – 3001 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 10.05 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.10 – 16.50 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.50 – 10.25 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.40 – 14.15 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.10 – 12.15 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.20 น.
27. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 70 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร สาย 70 จำนวน 2 คัน ดังนี้
  27.1 รถโดยสารปรับอากาศ หมายเลข 7 – 55156 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา      04.00 – 08.10 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 10.05 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.05 – 09.30 น. และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.15 – 11.15 น.
  27.2 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 7 – 50277  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา             04.40 – 10.30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 11.25 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.15 – 13.40 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.20 – 10.10 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.40 – 13.35 น. และวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.45 น.
28. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 34 ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 34 จำนวน 3 คัน ดังนี้
  28.1 รถโดยสารหมายเลข 1 – 40052 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 20.15 น.     
  28.2 รถโดยสารหมายเลข 1 – 40033 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.40 – 20.35 น.    
  28.3 รถโดยสารหมายเลข 1 – 40053 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.40 – 20.35 น.
29. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 185 จำนวน 4 คัน ดังนี้
  29.1 รถโดยสารหมายเลข 1 – 50386 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.15 น.  
  29.2 รถโดยสารหมายเลข 1 – 50126 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 11.55 น. 
  29.3 รถโดยสารหมายเลข 1 – 50298 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.25 – 11.15 น.และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.40 น.
  29.4 รถโดยสารหมายเลข 1 – 50147 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 11.55 น.วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 10.50 น. และวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา     06.05 – 11.05 น.
30. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 185  ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 185 จำนวน 4 คัน ดังนี้
  30.1 รถโดยสารหมายเลข 1 – 50386 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.15 น.     
  30.2 รถโดยสารหมายเลข 1 – 50126 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 11.55 น.      
  30.3 รถโดยสารหมายเลข 1 – 50298 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.25 – 11.15 น. และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.40 น.
  30.4 รถโดยสารหมายเลข 1 – 50147 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 11.55 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 10.50 น. และวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.05 – 11.05 น.
31. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 205 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการจ่ายงาน ณ อู่คลองเตย เนื่องจากพนักงานตั้งครรภ์)
32. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 12  ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 12 จำนวน 2 คัน ดังนี้
  32.1 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80366 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 12.20 น. และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.45 – 11.40 น.
  32.2 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80360 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.40 – 12.15 น. และวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 20.00 น.

ทั้งนี้   ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโควิด ขสมก. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดเมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากโควิด
 

นอกจากนี้  ได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อต่อไป

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments