Home ข่าวเด่น ชวนอุดหนุนส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ สมุทรสงคราม จากเกษตรกรตัวจริงมาตรฐาน GAP

ชวนอุดหนุนส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ สมุทรสงคราม จากเกษตรกรตัวจริงมาตรฐาน GAP

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

แปลงใหญ่ส้มโอต.โรงหีบ สมุทรสงคราม ชูผลผลิตคุณภาพสูงมาตรฐาน GAP รสชาติหวานอมเปรี้ยว กุ้งใหญ่ ฉ่ำแต่ไม่แฉะ เปิดขายหน้าสหกรณ์บางคนทีและออนไลน์

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 นายชัยยุทธ โพธิ์ไทย ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เผยว่า ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 32 ราย พื้นที่ปลูก 200 ไร่ ซึ่งการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเกษตรอำเภอบางคนที เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ในการให้คำแนะนำ ตรวจผลผลิต ดูแลคุณภาพปุ๋ย ให้ความรู้เรื่องของแมลงต่างๆ ทำให้การปลูกมีคุณภาพสูงขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของตลาดมีลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดีถึงมาตรฐาน ระดับความหวานอยู่ที่ 12-13 Brix และในสมาชิกกลุ่มทั้ง 32 ราย ขณะนี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP เพียง 20 ราย อีก 12 ราย คาดว่าจะเร่งให้สมาชิกได้ GAP ทุกคน เนื่องจากมีความสำคัญเรื่องการตลาด ปัจจุบันจำหน่ายแบบออนไลน์ผ่านหน้าเพจของเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม และร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ต.โรงหีบ เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ในแต่ละปีมีการปันผลให้สมาชิกกลุ่มตามหุ้น คนละ 100 บาท หรือ 2,000-5,000 บาท โดยแบ่งให้ 30% และ 20% ตามอัตราการลงมือทำของแต่ละคน ซึ่งกลุ่มมีกำไรเฉลี่ยปีละ 70,000 บาท

นางสมพิส ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จ.สมุทรสงครามมีพื้นที่ปลูกส้มโอ ประมาณ 12,000 ไร่ เดิมเกษตรกรจะอยู่แบบสวนใครสวนมัน จึงมีการส่งเสริมให้รวมกลุ่มในพื้นที่ติดกันเพื่อรวมเป็นแปลงใหญ่ ขณะนี้เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มได้รับมาตรฐาน GAP ประมาณ 60% อนาคตจะเพิ่มขึ้นให้ได้ 100% และได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ผลใหญ่ รสชาติหวานอมเปรี้ยว กุ้งใหญ่ ฉ่ำแต่ไม่แฉะ เวลาแกะไม่ฉ่ำน้ำ แกะออกมาแล้วรูปร่างดี จึงกลายเป็นจุดขายที่ดี มีการวางจำหน่ายภายในประเทศ และรวบรวมเพื่อส่งออกต่างประเทศด้วยบางส่วน รวมถึงปัจจุบันกลุ่มการขายผ่านตลาดออนไลน์ โดยเน้นการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart farmer ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี กล่าวว่า ถือเป็นกลุ่มต้นแบบในการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP และ GI หากผู้บริโภคสนใจส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่คุณภาพดีจากจ.สมุทรสงครามสามารถมาซื้อได้จากเกษตรกรตัวจริงบริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด และจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตร.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign