Home ข่าวเด่น "ชวน" ขุดรากเหง้าคอร์รัปชั่น ชี้เหตุการเมืองจ้องทุจริต แนะ 6 ข้อแก้ไข

"ชวน" ขุดรากเหง้าคอร์รัปชั่น ชี้เหตุการเมืองจ้องทุจริต แนะ 6 ข้อแก้ไข

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

“ชวน” ชี้ปัญหาการเมืองในอดีตไม่สุจริต ใช้เงินปูทางขึ้นสู่อำนาจ จ้องคอรัปชั่น-กอบโกยผลประโยชน์ เเนะ 6 ข้อ รวมพลังแก้ไข ทำการเมืองให้สุจริต

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.65 ที่บ้านเลขที่ 183 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวบรรยายเรื่อง “ทำการเมืองให้สุจริต” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดโดยคณะ กมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา (ส.ว.) ในโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาชนปฏิรูปการเมือง ปี 2564 ตอนหนึ่งว่า การเมืองไทยยังคงมีลักษณะที่เป็นวัฎจักรของการมีรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งสลับกับรัฏฐาธิปัตย์ที่มาจากการยึดอำนาจ ปัญหาที่เป็นรากเหง้าสำคัญประการหนึ่ง คือ การทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหานี้มักถูกใช้เป็นข้ออ้างยึดอำนาจโดยคณะทหาร ยังเป็นสาเหตุทำให้ประเทศต้องหยุดชะงัก สูญเสียการขับเคลื่อนให้พัฒนาก้าวหน้า ทำให้ปัญหาต่างๆไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและเป็นธรรม เราก็ต้องยอมรับว่ารากใหญ่ของปัญหาคอร์รัปชั่น คือ การเมืองที่ไม่สุจริต นั่นคือการที่นักการเมืองที่ขึ้นมามีอำนาจอย่างไม่สุจริตเข้ามาถอนทุน เช่น ในการซื้อเสียงเลือกตั้งหรือซื้อตัวนักการเมืองด้วยกันเอง ในฐานะที่ตนอยู่บนเส้นทางการเมืองมานาน จึงได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของนักการเมืองจากในอดีต สิ่งที่น่าเป็นห่วงทางการเมือง คือ การทำการเมืองแบบทุจริต โดยเฉพาะในลักษณะของธุรกิจการเมือง คือ การใช้เงินปูทางขึ้นมาสู่อำนาจ เช่น การโกงการเลือกตั้ง การซื้อเสียง หรือแม้กระทั่งซื้อพรรคการเมืองเพื่อผูกขาด เป็นต้น

นายชวน กล่าวว่า หากนักการเมืองใช้เงินปูทางเพื่อเข้ามามีอำนาจดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งแล้ว สิ่งที่จะตามมาก็คือการกอบโกยผลประโยชน์ ทั้งเพื่อตนเองและพวกพ้องบริวาร เพื่อเป็นการสะสมทุนไว้สำหรับการลงทุนทางการเมืองในครั้งต่อไป ธุรกิจการเมืองในลักษณะเช่นนี้ ย่อมเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกระดับแทบทุกภาคส่วน การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างยั่นยืนนั้น จะต้องเริ่มต้นที่การทำการเมืองให้สุจริต เฉพาะในส่วนของนักการเมืองนั้น จำเป็นต้องได้คนดี มีความรู้ กล้าตัดสินใจ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นสำคัญ เข้ามารับผิดชอบกิจการบ้านเมือง นอกจากฝ่ายการเมืองโดยตรง สถาบันการศึกษา ครอบครัว และสถาบันทางสังคม ก็ควรมีส่วนช่วยกันปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมให้เด็กเยาวชนได้เข้าใจ ก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการทำการเมืองให้สุจริต ยืนหยัดในความถูกต้อง และเคารพกฎหมายบ้านเมือง

“ถ้าทุกภาคส่วนไม่ร่วมมือทำการเมืองให้สุจริตแล้ว บ้านเมืองก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ ส่วนแนวทางความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว มีดังนี้ 1.ประชาชนทุกภาคส่วนต้องรวมพลัง ต้องสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว 2.ไม่ใช้อำนาจทางการบริหารเพื่อสร้างคะแนนเสียงทางการเมือง 3.น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต 4.ร่วมมือกันในการขจัดการทุจริต ฉ้อฉล และอำนาจนอกระบบอย่างเด็ดขาด 5.ประชาชนทุกคนต้องเคารพ เชื่อมั่น และปฏิบัติตามกฎหมาย และ 6.การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง พลเรือน ตำรวจ ทหาร ต้องเป็นกลางและไม่สนับสนุนมวลชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเด็ดขาด” นายชวน กล่าว

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign