Home ข่าวเด่น ตั้งศูนย์ช่วย 253 คนไทยในยูเครน สถานทูตนัดเจอที่เมืองลวิฟรวบรวมขนกลับ

ตั้งศูนย์ช่วย 253 คนไทยในยูเครน สถานทูตนัดเจอที่เมืองลวิฟรวบรวมขนกลับ

by admin
0 comment

ข่าวด่วน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประกาศมาตรการดูแลคนไทยในยูเครนในสถานการณ์ฉุกเฉิน หลังปูติน ผู้นำรัสเซีย ประกาศเปิดฉากปฏิบัติการทางการทหาร ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทย 253 คน ที่เมืองลวิฟ

ล่าสุดเรื่องนี้ มีประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เรื่อง การดูแลคนไทยในยูเครนในสถานการณ์ฉุกเฉิน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่วันนี้ (24 ก.พ.) ได้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนสูงขึ้นและมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคนไทยในยูเครนมากขึ้นนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ขอเรียนพี่น้องชาวไทยในยูเครน ดังนี้

1. เช้าวันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชุมกับกระทรวงการต่างประเทศไทย และประชุมกับกลุ่มนายจ้างคนไทยในยูเครน เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลความปลอดภัยของคนไทยในยูเครนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเร่งด่วนที่สุด (มีคนไทยในยูเครน จำนวน 253 คน ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในร้านนวด/สปาไทย)

คนไทยยูเครน

คนไทยยูเครน

2. กระทรวงการต่างประเทศได้ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน (เมืองลวิฟ)” (โรงแรม Цісар หรือ Tsisar ที่อยู่ Horodotska St, 65, Lviv, Lviv Oblast, Ukraine, 79000) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปประจำ เพื่อใช้เป็น (1) ที่พักชั่วคราวของคนไทยในยูเครนที่จะเดินทางออกมาจากเมืองต่าง ๆ ที่มีเสี่ยงต่อความปลอดภัย และ (2) ศูนย์ประสานงานกับฝ่ายยูเครนในการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน ทั้งนี้ เมืองลวิฟจะเป็นฐานในการรวบรวมคนไทยในยูเครนจากพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นการชั่วคราว เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน (จากเมืองลวิฟหรือเข้าโปแลนด์) หรือเดินทางกลับที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความปลอดภัยในยูเครน

3. ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังติดต่อนายจ้างในเมืองต่าง ๆ โดยตรงเพื่อประเมินสถานการณ์และพัฒนาการความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับการเดินทางไปยังเมืองลวิฟเพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยที่ต้องการจะเดินทางมาเมืองลวิฟสามารถเดินทางมาได้เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูงทำให้มีคนจำนวนมากเดินทางไปยังเมืองอื่นโดยรถยนต์ส่วนตัว เริ่มมีการปิดถนนข้ามเมืองบางสาย ระงับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (เครื่องบิน รถไฟ) บริษัทรถเช่าทั้งในยูเครนและโปแลนด์ยังไม่กล้าที่ให้บริการในขณะนี้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มีรถบัสไปรับคนไทยในเมืองหลักต่าง ๆ โดยทันทีเมื่อสถานการณ์อำนวย

4. ในระหว่างนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้นายจ้างดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของลูกจ้างคนไทยอย่างเต็มที่ เช่น เตรียมอาหาร สิ่งของจำเป็น เตรียมเอกสารเดินทาง ฯลฯ รวมทั้งหายานพาหนะที่สามารถหาได้ในพื้นที่ในกรณีที่จำเป็นต้องนำลูกจ้างคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ หากมีความคืบหน้าและการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งพี่น้องชาวไทยในยูเครนโดยทันที

ไฟสงคราม

สล็อตออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign