Tuesday, November 30, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปฏิรูปตำรวจ ย้ำทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากตำรวจกระทำผิด ต้องรับโทษขั้นสูงสุด

นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปฏิรูปตำรวจ ย้ำทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากตำรวจกระทำผิด ต้องรับโทษขั้นสูงสุด


วันนี้ (27 ส.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบข้อห่วงใยและกระแสเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจจากภาคประชาชน ยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยยึดหลักสาระสำคัญตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในหมวดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ… อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีย้ำว่า กระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง คือเสาหลักในการบริหารประเทศ และได้สั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน 7 ด้านคือ

1.ด้านโครงสร้างของตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
2.ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.ด้านระบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
4.ด้านการนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
5.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.ด้านการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
7.ด้านสวัสดิการตำรวจ

“ทั้งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงองค์กรตำรวจ ด้วยการยกร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ ที่ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐสภา รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อให้เกิดขึ้นจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ขอให้ความมั่นใจว่า ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และหากเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเป็นผู้กระทำความผิดเองนั้น ต้องได้รับโทษขั้นสูงสุดด้วย ซึ่งกรณีของ ผกก.โจ้ รวมทั้งคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจก็เช่นกัน เมื่อมีการกระทำผิดต้องรับโทษขั้นสูงสุด” โฆษกรัฐบาล กล่าว

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments