Friday, September 24, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดนายกฯ ย้ำเงิน 2,000 บาทต้องถึงมือผู้ปกครอง ห้ามโรงเรียนหักเก็บค่าเทอมอย่างเด็ดขาด

นายกฯ ย้ำเงิน 2,000 บาทต้องถึงมือผู้ปกครอง ห้ามโรงเรียนหักเก็บค่าเทอมอย่างเด็ดขาด


วันนี้ (28 ส.ค. 64)  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรี ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองหลายช่องทางว่า โรงเรียนบางแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนแจ้งกับผู้ปกครองว่า จะหักเงินเยียวยา 2,000 บาท ที่ผู้ปกครองค้างค่าเทอมสำหรับภาคเรียนที่ 1 ไว้ ทำให้ผู้ปกครองไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล

เรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับไปยังกระทรวงศึกษาธิการแล้วให้ติดตาม ตรวจสอบระบบการจ่ายเงินอย่างใกล้ชิด  โดยเงินทุกบาทต้องถึงมือผู้ปกครอง ห้ามโรงเรียนหักเก็บค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเด็ดขาด เพราะถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือเยียวยา โดยโรงเรียนมีหน้าที่จ่ายเงินให้กับผู้ปกครองเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์เก็บเงินดังกล่าวไว้แต่อย่างใด   โดยเบื้องต้น กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง เป็นช่องทางให้ผู้ปกครองแจ้งเรื่องมาที่กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครอง คาดว่าจะจ่ายได้เร็ว ๆ นี้ ขณะนี้สำนักงบประมาณ ได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะส่งเรื่องไปยังกระทรวงการคลัง ก่อนที่กระทรวงการคลัง จะส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง เพื่อโอนเงินเยียวยาทั้งหมดมาให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน ในการโอนเงินไปยังสถานศึกษาในระบบ เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองทั้งการผ่านบัญชีธนาคารและการจ่ายเป็นเงินสดในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments