Home ข่าวเด่น นายกฯ หารือ ทูตไอร์แลนด์ ยัน ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้า-ลงทุนในภูมิภาค

นายกฯ หารือ ทูตไอร์แลนด์ ยัน ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้า-ลงทุนในภูมิภาค

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ ยืนยันไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนประเด็นด้านการศึกษา และวัฒนธรรม

วันที่ 10 มี.ค. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสอำลาพ้นจากหน้าที่ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมบทบาทของเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างแข็งขันตลอด 4 ปี โดยได้ผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมถึงด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไอร์แลนด์ ที่ดีต่อกันเสมอมา ซึ่งในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ไอร์แลนด์ พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสวันชาติของไอร์แลนด์ (St. Patrick’s Day) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยทราบว่า ปีที่แล้วได้มีการจัดกิจกรรมเปิดไฟสีเขียวที่ วัดอรุณฯ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี และเชื่อมั่นว่า ทั้งสองประเทศจะสานต่อความร่วมมือต่อไปทั้งในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยเฉพาะในช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย ขอบคุณรัฐบาลไทย และหน่วยที่เกี่ยวข้องที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนความร่วมมือที่ดีเสมอมา โดยยืนยันที่จะกระชับความสัมพันธ์ไทย-ไอร์แลนด์ ให้ใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อสานต่อความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการค้าการลงทุนใน EEC ด้านเทคโนโลยี อาหาร และเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ตลอดจนอุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์ รวมทั้งยินดีผลักดันให้ไทยเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องว่า ไทยและไอร์แลนด์ ยังมีศักยภาพระหว่างกันในอีกหลายมิติ โดยได้หารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้

– ด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการค้า และการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไอร์แลนด์ มีศักยภาพด้านดิจิทัล และเป็นแหล่งของบริษัทยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของโลก จึงขอเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในไทยในสาขานี้เพิ่มเติม พร้อมเชิญชวนให้เพิ่มการลงทุนใน EEC ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมดิจิทัล ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งทางเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ เห็นพ้องว่าจะขยายความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขต EEC ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนชาวไอร์แลนด์ให้ความสนใจและเข้าร่วมลงทุนกับภาคเอกชนของไทย พร้อมยินดีแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและประสบการณ์ รวมทั้งสนับสนุนการเจรจา FTA ไทย-อียู เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป

– ด้านการศึกษา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษามีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินความร่วมมือทางการศึกษา ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอบคุณไอร์แลนด์ที่มีความร่วมมือด้านการอุดมศึกษากับไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin: UCD) ไอร์แลนด์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2558 ด้านเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ กล่าวว่ารัฐบาลไอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา ซึ่งยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว

– ด้านวัฒนธรรม เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ ยินดีและขอบคุณหน่วยงานไทยที่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (St. Patrick’s Day) ตามโครงการ Global Greening Programme ด้วยการประดับไฟสีเขียวซึ่งเป็นสีประจำชาติของไอร์แลนด์ ณ วัดอรุณฯ เมื่อปีที่ผ่านมา และในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติฯ อีกครั้งที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเชียงใหม่

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign