Tuesday, December 7, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดน่าเอ็นดูช้างแสนรู้ 20 เชือก ร่วมทำบุญใส่บาตร

น่าเอ็นดูช้างแสนรู้ 20 เชือก ร่วมทำบุญใส่บาตร


(22 ต.ค. 64)ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง หมู่บ้านช้างบ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด็อกเตอร์ พระสมุห์หาร ปัญญาธโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง ร่วมกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปและชาวช้างได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พร้อมนำช้างแสนรู้รวม 20 เชือก ตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรโดยพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป ได้เดินลงมาจากบันไดศาลาเอราวัน ซึ่งเป็นศาลารูปปั้นช้าง ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนชาวกูยคนเลี้ยงช้างสวมชุดชาวกูยพื้นบ้านเสื้อดำ นุ่งผ้าถุงไหม พร้อมพุทธศาสนิกชนประชาชนทั่วไปแต่งชุดไทย และช้างแสนรู้กว่า 20 เชือก มีพลายขวัญเมืองและพลายมงคล นำใส่บาตรพระสงฆ์ โดยใช้งวงหยิบข้าวสารอาหารแห้งใส่บาตรพระสงฆ์อย่างนอบน้อม สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

สำหรับการตักบาตรเทโวโรหณะ ประกอบพิธีตักบาตร ต่อจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน โดยจะกระทำในวันรุ่งขึ้น โดยเป็นการปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ตามพุทธประวัติพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกาศว่าจะไปจะจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงต้องการเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา เพื่อเป็นการสนองพระคุณ ดังนั้นพระองค์จึงได้เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เมื่อถึงวันออกพรรษาพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัสสนคร เป็นการหยั่งจากเทวโลก (เทโวโรหณะ) เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ประชาชนต่างพร้อมใจกันมารับเสด็จและนำอาหารมาเพื่อทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก จนกลายมาเป็นประเพณีนิยมที่ว่าจะต้องประกอบพิธีใส่บาตรในวันเทโวโรหณะ จนถึงปัจจุบัน

โดยในแต่ละปี ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียงได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบทอดพิธีทางศาสนาที่สำคัญไว้ โดยจะมีการนำช้างในหมู่บ้านมาร่วมตักบาตรด้วยในทุกปีก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดหาอาหารสัตว์มาช่วยเหลือชาวบ้านด้วย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments