Home ข่าวเด่น บิ๊กตู่ ย้ำความเชื่อมั่นผ่านถ้อยแถลงเปิดตัวรายงาน OECD สร้างภาครัฐโปร่งใส

บิ๊กตู่ ย้ำความเชื่อมั่นผ่านถ้อยแถลงเปิดตัวรายงาน OECD สร้างภาครัฐโปร่งใส

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

นายกรัฐมนตรี ย้ำความเชื่อมั่นผ่านถ้อยแถลงเปิดตัวรายงาน OECD ชี้ รัฐบาลตระหนักมาตลอดถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ยัน ไทยมีเจตนารมณ์สร้างภาครัฐโปร่งใส ซื่อตรง เปิดโอกาสประชาชนแจ้งเบาะแส

วันที่ 4 มี.ค. 2565 เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบวีดิทัศน์ ในพิธีเปิดตัวรายงาน OECD Integrity Review of Thailand 2021 ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญถ้อยแถลง ดังนี้ 

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวรายงานฯ ครั้งนี้ ไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้นำกรอบแนวทางปฏิบัติของ OECD ด้านความซื่อตรงในภาครัฐมาประเมินตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความน่าเชื่อถือในภาครัฐของประเทศให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล รัฐบาลไทยตระหนักมาโดยตลอดว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงนักลงทุนจากต่างประเทศ จึงต้องอาศัยความร่วมมือ รวมทั้งการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศอย่าง OECD ที่ได้ร่วมมือกันมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Country Programme ระยะที่ 1 ที่มีส่วนผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้มีผลเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีเจตนารมณ์สร้างภาครัฐที่โปร่งใส ซื่อตรง และเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลเปิด ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกและค่านิยมละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างบริการที่ดี มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการ ตลอดจนยกระดับระบบราชการให้มีขีดความสามารถขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิผล 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยและ OECD จะมุ่งมั่นกระชับความสัมพันธ์ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Country Programme ในระยะที่ 2 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาสานต่ออย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพลเมืองให้ดีขึ้นตามหลักการ OECD ที่มุ่งเน้น Better Policies for Better Lives พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนและผลักดันความสำเร็จครั้งนี้ ซึ่งเกิดข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นคุณธรรม ความซื่อตรง และความโปร่งใส ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น เอกชนไว้ใจ เจ้าหน้าที่รัฐมีความภาคภูมิใจในภาครัฐ 

สำหรับ OECD ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงาน OECD Integrity Review of Thailand 2021 ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเมินตนเองด้านความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ และได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครบทุกมิติตามกรอบความซื่อตรงในภาครัฐของ OECD.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign