Home ข่าวเด่น ปปง. เปิดขายทอดตลาดกว่า 80 รายการ ดูเลย ทอง-อัญมณี เผยเงื่อนไข

ปปง. เปิดขายทอดตลาดกว่า 80 รายการ ดูเลย ทอง-อัญมณี เผยเงื่อนไข

by admin
0 comment

ข่าวด่วน

ปปง. เตรียมเปิด ขายทอดตลาด ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี ลิขสิทธิ์ในแผนแม่บท และทรัพย์สินอื่นรวมกว่า 80 รายการ เริ่ม 8 มี.ค.นี้

1.ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1,368 กรัม จำนวน 9 แท่ง ราคาเริ่มต้น 2,579,100 บาท 2.สร้อยคอทองคำ เส้นที่ 22 น้ำหนัก 151.7 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 278,500 บาท 3.สร้อยข้อมือทองคำ เส้นที่ 15 น้ำหนัก 30.4 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 54,100 บาท 4.หยกหัวแหวน จำนวน 4 เม็ด ราคาเริ่มต้น 50,000 บาท 5.นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อปาเต๊ะฟิลลิป จำนวน 1 เรือน ราคาเริ่มต้น 1,500,000 บาท

6.ลิขสิทธิ์ในแผนแม่บทโครงการ Inner Space พร้อมเอกสารประกอบและวิดีโอกราฟฟิก ราคาเริ่มต้น 12,500,000 บาท 7.หุ้นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRUE) ซื้อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 178839-1 จำนวน 101,500 หุ้น ราคาเริ่มต้น 440,510 บาท

ทั้งนี้ 1.ราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณและทองคำแท่งตามราคาข้างต้นเป็นการกำหนดราคาเริ่มต้น ณ วันที่ 19 พ.ย.2564 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ 1.ราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณและทองคำแท่งตามราคาข้างต้นเป็นการกำหนดราคาเริ่มต้น ณ วันที่ 19 พ.ย.2564 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นเป็นเกณฑ์

หากราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณใหม่ ตามราคารับซื้อทองคำแท่ง ที่สมาคมค้าทองคำประกาศในวันที่ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการนั้น ในกรณีทรัพย์สินเป็นทองคำแท่งให้คณะกรรมการขายทอดตลาดปรับราคาตาม ราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันขายทอดตลาดทรัพย์สินประกอบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

2.ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาทรัพย์สินลำดับที่ 1-4 จะต้องเป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ใดบริษัทหนึ่งก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู้ราคา 3.ราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินลำดับที่ 1-4 เป็นการกำหนดราคาเริ่มต้น ณ วันที่ 19 พ.ย.2564 โดยอาศัยราคาหุ้น ณ เวลานั้นของตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในวันขายทอดตลาดคณะกรรมการอาจกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินใหม่โดยอาศัยราคาหุ้น ณ เวลานั้นของตลาดหลักทรัพย์และ ให้ผู้ลงทะเบียนเข้าสู้ราคาต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อแถวที่ 5 ของราคาตลาดหุ้น

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้ สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ ในวันที่ 7 มี.ค. เวลา 09.30-16.00 น. ที่สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะดูสภาพทรัพย์สินและเข้าร่วมการขายทอดตลาดฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดโควิด-19 ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด

สล็อตออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign