Friday, October 22, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดประกันสังคม นายจ้าง-ผู้ประกันตน เก็บเงินสมทบเดือน ก.ย. 64 ไม่ลดแล้ว ม.33 สูงสุด 750 บาท 0 6...

ประกันสังคม นายจ้าง-ผู้ประกันตน เก็บเงินสมทบเดือน ก.ย. 64 ไม่ลดแล้ว ม.33 สูงสุด 750 บาท 0 6 ก.ย. 64จากกรณีที่ก่อนหน้านี้สำนักงาน ประกันสังคม ลดการเก็บเงินสมทบประกันสังคมในกลุ่ม นายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 มา 3 เดือนตามประกาศของกระทรวงแรงงานนั้น


จากกรณีที่ก่อนหน้านี้สำนักงาน ประกันสังคม ลดการเก็บเงินสมทบประกันสังคมในกลุ่ม นายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 มา 3 เดือนตามประกาศของกระทรวงแรงงานนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม โพสต์ข้อความและภาพระบุ ถึงการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 ในเดือน ก.ย. นี้จะต้องจ่ายสมทบราคาปกติ ซึ่งมีรายละเอียดว่า

อย่าลืม เดือนนี้จ่ายเงินสมทบราคาปกติแล้วนะ‼️

-ตั้งแต่เดือน กันยายน เป็นต้นไป เตรียมส่งเงินประกันสังคมเท่าเดิม( มาตรา 33 สูงสุด 750 บาท , มาตรา 39 สูงสุด 432 บาท )
หลังจากลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมจาก 5% เหลือ 2.5% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2564

แต่ละรายจ่ายไม่เท่ากัน เช็คอัตราที่ต้องจ่ายที่ https://bit.ly/2WY2vKC

อนึ่ง จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ มติที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. เพื่อปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเวลา 3 เดือน โดยนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 5% เหลือฝ่ายละ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ซึ่งยังไม่มีการประกาศเพิ่มเติมออกมาแต่อย่างใดว่ามีการต่ออายุการลดส่งเงินประกันสังคม ดังนั้น เดือนกันยายนจึงต้องกลับมาจ่ายเงินในอัตราปกติ

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– ประกันสังคม เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 แล้ววันนี้ (1 ก.ย. 64)

– ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด

– เช็กสิทธิประกันสังคม ม. 40 , 39 และ 33 โอนเงินเยียวยารอบเก็บตกวันไหน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments