Home ข่าวเด่น ปลัดมท.ฟื้นฟู “เขาขยายโมเดล ปลูกต้นไม้ในใจคน” ให้คนชัยนาทใช้ประโยชน์

ปลัดมท.ฟื้นฟู “เขาขยายโมเดล ปลูกต้นไม้ในใจคน” ให้คนชัยนาทใช้ประโยชน์

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟู “เขาขยายโมเดล ปลูกต้นไม้ในใจคน” เน้นช่วยกันฟื้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 21 ก.พ. 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2565 ได้ลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูเขาขยาย เขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์ บ้านเขาขยาย หมู่ที่ 4 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ในการเปิดกิจกรรม “เขาขยายโมเดล การปลูกต้นไม้ในใจคน” และร่วมปลูกต้นไทรพิมาย รวม 33 ต้น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ตนเองมีความผูกพันกับจ.ชัยนาท ในฐานะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทคนที่ 52 โดยเมื่อปี 2558 ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูเขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์ (เขาขยาย) เพื่อเปลี่ยนสภาพพื้นที่แห่งนี้ที่เคยมีแต่ความแห้งแล้งให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ในชื่อ “ชมรมเรารักษ์เขาขยาย” การพัฒนาพื้นที่เขาขยายแห่งนี้ มีเป้าหมายสำคัญ อยากให้ชัยนาทมีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ เป็นบ้านของนก เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อประโยชน์กับชาวชัยนาทในด้านอื่น ๆ ทั้งผู้ประกอบการโอทอป ร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ เป็นสนามกีฬา เช่น สนามแข่ง BMX ของอบจ.ชัยนาท

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ว่า “ป่าก็สามารถฟื้นได้ ต้นไม้ก็สามารถโตได้” พร้อมขอให้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาใช้พัฒนาพื้นที่เขาขยาย ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาต้นไม้ พันธุกรรมพืชชนิดต่าง ๆ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารและยาสมุนไพร ด้วยการขับเคลื่อนโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยสามารถปลูกได้ทั้งมะม่วง ขนุน กล้วย หว้า มะรุม และอื่น ๆ

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign