Home ข่าวเด่น ปลัดมหาดไทย แจงปมป้ายประชาสัมพันธ์ศาลากลางอ่างทองใช้ไม่ได้-สายไฟบัง

ปลัดมหาดไทย แจงปมป้ายประชาสัมพันธ์ศาลากลางอ่างทองใช้ไม่ได้-สายไฟบัง

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

ปลัดมหาดไทย แจงประเด็นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชี้ ไม่ได้เปิดใช้งานเพราะยังไม่ได้ตรวจรับ และอยู่ระหว่างนำสายเคเบิลลงดิน หลังเสร็จสิ้นไม่บดบังป้ายแน่นอน

วันที่ 26 มี.ค. 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED ขนาดใหญ่ ซึ่งติดตั้งไว้ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยตั้งประเด็นเกี่ยวกับการมีสายไฟฟ้าบดบังสายตาประชาชน และป้ายประชาสัมพันธ์ LED ขนาดใหญ่ ติดตั้งเสร็จสิ้นนานแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดการใช้งานนั้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า DCORP-DLI เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563 ระยะเวลาดำเนินการจะแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ 7 ส.ค. 2566 โดยจะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยจอ LED ณ ศาลากลางจังหวัด 76 จังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์จากส่วนกลางของทุกกระทรวง เชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ไปในส่วนภูมิภาคได้ทั้ง 76 จังหวัด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนที่ได้ลงนามร่วมกันจากทุกกระทรวง

สำหรับข้อสังเกตเรื่องการบดบังสายตาประชาชนตามแนวสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสายสื่อสารต่างๆ นั้น ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ “งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีสัญญาว่าจ้าง บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด (FEC) เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ก.ย. 2565 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะไม่มีการบดบังสายตาประชาชนในการมองเห็นป้ายประชาสัมพันธ์

ในส่วนของการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จังหวัดอ่างทอง เป็น 1 ใน 8 จังหวัดแรกที่ผู้รับจ้างส่งมอบป้ายประชาสัมพันธ์ โดยอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตรวจรับพัสดุ ขณะนี้ยังไม่ได้มีการตรวจรับพัสดุจึงยังไม่สามารถเปิดการใช้งานได้ พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายในสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารงาน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน พี่น้องประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด รวมถึงส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign