Home ข่าวเด่น ผบ.ทสส. ส่ง 273 กองร้อยทหารช่าง ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพเซาท์ซูดาน

ผบ.ทสส. ส่ง 273 กองร้อยทหารช่าง ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพเซาท์ซูดาน

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

“ผบ.ทสส.” ทำพิธีส่ง 273 ทหารไทย กองร้อยทหารช่าง เฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน เดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ผลัดที่ 3

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มี.ค. 65 พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล กองร้อยทหารช่าง เฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน จำนวน 273 นาย ของกองทัพไทย ซึ่งมีกำหนดจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN) ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in South Sudan : UNMISS) ผลัดที่ 3 ณ กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี

การส่งกำลังพลฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการผลัดเปลี่ยนกำลังระหว่าง กำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2563 จนถึงปัจจุบัน กับ กำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 3 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่มีต่อ UN

โดยกำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 3 จำนวน 273 นาย มีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทย ไปปฏิบัติภารกิจ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ในวันที่ 6 เมษายน 2565 ทั้งนี้ในห้วงเวลาที่ผ่านมา กองกำลัง กองร้อยทหารช่างของไทย ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติและองค์การต่างๆ ในความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษที่ไม่สามารถหาได้จากชาติใดๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานทางการช่างที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการมอบหมายจากฝ่ายวิศวกรรมประจำภารกิจ ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน ให้แก่ประชาชนชาวสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี

ดังนั้น กองกำลังของไทย จึงได้รับการพิจารณาจากสหประชาชาติ ตามพันธกรณีให้เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นบทบาท เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจของประเทศไทยในเวทีโลก รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยในการปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังชาติต่างๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลต่อไป

กำลังพลทุกนายจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มข้นก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย โดยจะเข้ารับการกักกันเพื่อสังเกตอาการและการตรวจคัดกรองก่อนการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และข้อกำหนดของสหประชาชาติ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยกำหนดให้มีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ และออกหนังสือรับรองให้กับกำลังพลทุกนาย ที่มีผลการตรวจระบุว่าปลอดการติดเชื้อ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง

หลังจากนั้นจะออกเดินทางโดยอากาศยานเช่าเหมาลำของสหประชาชาติ ณ สนามบินดอนเมือง ซึ่งการปฏิบัติจะมีการเตรียมพื้นที่ ที่เป็นสัดส่วนเฉพาะ เพื่อพักคอยและดำเนินกรรมวิธี ตามขั้นตอนการออกนอกราชอาณาจักร โดยกำลังพลทุกนายเมื่อเดินทางถึงปลายทางแล้ว จะได้รับการตรวจคัดกรองตามมาตรการของสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน และเข้ารับการกักตัว เป็นระยะเวลา 5 วัน ณ สถานกักกันที่สหประชาชาติกำหนด ตามกรรมวิธีและขั้นตอนต่อไป.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign