Friday, September 24, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดผู้ว่าฯ กาญจน์ สั่งปิดชุมชนชาวมอญบ้านวังกะ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดในชุมชนกว่า 100 คน

ผู้ว่าฯ กาญจน์ สั่งปิดชุมชนชาวมอญบ้านวังกะ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดในชุมชนกว่า 100 คน


วันนี้ (6 ส.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 7773/2564 เรื่อง ปิดหมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) เทศบาลตำบลวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ชุมซนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) เทศบาลตำบลวังกะ หมู่ที่ 2 มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างกว้างขวาง ประกอบกับเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่จริงประมาณ 8,000 คน และมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว 72 คน และผลตรวจจาก Antigen test kit (ATK) เป็น Positive อีกจำนวน 29 คน รวม 101 คน หากไม่มีการระงับยับยั้งหรือการสกัดการแพร่กระจายของโรค คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคออกไปเป็นวงกว้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา 35 (1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 และ (ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่ง ดังนี้

1.กำหนดปิดหมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) เทศบาลตำบลวังกะ หมู่ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6-19  ส.ค. 2564 เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด
2.ห้ามผู้ใด เข้า-ออกพื้นที่ หมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ยกเว้น เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติงานในพื้นที่
3.ปิดสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) ไม่ให้มีการสัญจรไปมา
4.ปิดการสัญจรทางน้ำระหว่างชุมชนบ้านวังกะกับพื้นที่อื่นๆ โดยขอรับการสนับสนุนกำลังจากชุดปฏิบัติการทางเรือ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า
5.มอบหมายให้อำเภอสังขละบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้น จุดควบคุมการเข้าออก บริเวณสามแยกวัดวังก์วิเวการาม
6.การขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค การขนส่งทางการแพทย์ การขนส่งพัสดุภายในประเทศและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยให้ขนถ่ายที่บริเวณสามแยกวัดวังก์วิเวการาม มอบหมายให้นายอำเภอสังขละบุรี เป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่

อนึ่ง หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/08/06/610d06b86da531.37622416.JPG

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/08/06/610d06b88152b6.10391138.JPG

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments