Sunday, October 24, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดฟื้นฟูการเคลื่อนไหวด้วยหุ่นยนต์ ครบทุกเทคโนโลยีการรักษาโรคกระดูกที่ King of Bones 42 30 ส.ค. 64ในปีที่ผ่านมาข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO...

ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวด้วยหุ่นยนต์ ครบทุกเทคโนโลยีการรักษาโรคกระดูกที่ King of Bones 42 30 ส.ค. 64ในปีที่ผ่านมาข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยกระดูกและข้อเพิ่มขึ้นเป็น 570 ล้านคน จาก 400 ล้านคน โดยเฉพาะโรคข้อเสื่อม ในขณะที่ประเทศไทยเองมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมมากกว่า 6 ล้านคน โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม และยิ่งในปีนี้ (2564) ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged Society) ซึ่งหมายถึงการมีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึงร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านคน ทำให้ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อม กระดูกพรุนที่เสี่ยงต่อการแตกหักง่ายจากการพลัดตกหกล้ม รวมถึงอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของกล้ามเนื้อและกระดูก หากไม่ได้รับการรักษาหรือการดูแลที่เหมาะสมและทันท่วงที อาจทำให้คุณภาพชีวิตลดลงหรือกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร


ในปีที่ผ่านมาข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยกระดูกและข้อเพิ่มขึ้นเป็น 570 ล้านคน จาก 400 ล้านคน โดยเฉพาะโรคข้อเสื่อม ในขณะที่ประเทศไทยเองมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมมากกว่า 6 ล้านคน โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม และยิ่งในปีนี้ (2564) ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged Society) ซึ่งหมายถึงการมีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึงร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านคน ทำให้ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อม กระดูกพรุนที่เสี่ยงต่อการแตกหักง่ายจากการพลัดตกหกล้ม รวมถึงอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของกล้ามเนื้อและกระดูก หากไม่ได้รับการรักษาหรือการดูแลที่เหมาะสมและทันท่วงที อาจทำให้คุณภาพชีวิตลดลงหรือกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร

466407

mri

กระดูกทุกส่วนของร่างกายรักษาได้ที่ King of Bones

โรงพยาบาลเวชธานีเล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว จึงเปิดอาคาร King of Bones” ซอยลาดพร้าว 111 ถนนลาดพร้าว ซึ่งในอาคารประกอบไปด้วยศูนย์เฉพาะทางต่าง ๆ ดังนี้

  • ศูนย์กระดูกสันหลัง ให้การรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังตั้งแต่ส่วนคอไปจนถึงกระดูกก้นกบ เช่น กระดูกคอเสื่อม หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด เป็นต้น
  • ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม ให้การรักษาดูแลผู้ป่วยข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมหรือหัก เช่น การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าสังเคราะห์ PRP ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
  • ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ให้การรักษาโรคข้ออักเสบเรื้อรัง เอ็นอักเสบ โรคข้อเสื่อม กระดูกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหักจากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬา
  • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์กายภาพบำบัดที่ช่วยรักษาอาการปวด ฟื้นฟูการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ ฟื้นูการทำงานของหัวใจและปอด ตลอดจนการเคลื่อนไหว การทรงตัวและการเดินของผู้ป่วย
  • ศูนย์รังสีวินิจฉัย ที่ให้บริการตรวจ Computerized Tomography Scan หรือ CT SCAN เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่วยหาความผิดปกติของอวัยวะในร่างกาย , Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ เส้นเอ็น เส้นประสาท หรือเส้นเลือด นอกจากนี้ยังมี Cartigram ซอฟต์แวร์แปลผลการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อเข่าที่สามารถบอกความเสื่อมของสุขภาพข้อเข่า

โดยทั้งหมดนี้เป็นการให้บริการแบบครบวงจรเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มคนไทยและต่างชาติ

129286

ผ่าตัดแผลเล็กด้วยเทคนิค MIS

สำหรับการรักษานั้น โรงพยาบาลเวชธานีมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกครบทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลัง กระดูกเท้า กระดูกสะโพก กระดูกมือ ข้อเข่าและข้อไหล่ รวมถึงกระดูกเด็ก ที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมือในการผ่าตัดรักษา เช่น O-arm ,C-arm ,Navigator ,Intraoperative Neuromonitoring เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา โดยเน้นการผ่าตัดในรูปแบบ MIS (Minimal Invasive Surgery) หรือการผ่าตัดแบบแผลเล็ก เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ลดการเสียเลือด ลดภาวะแทรกซ้อนและลดวันในการนอนโรงพยาบาลหรือ I.C.U. อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วและกลับไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น 

991942

ฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชธานี ยังนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการกายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดและผู้ป่วยโรคระบบประสาท อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่มีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูที่ทันสมัยในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ดังนี้

  • ผู้ป่วยกลุ่มรอยโรคที่ไขสันหลัง/บาดเจ็บที่ไขสันหลัง โรคพาร์กินสัน และโรคหลอดเลือดสมอง สามารถใช้หุ่นยนต์ Lokomat (robotic-assisted gait training) เพื่อฟื้นฟูการทรงตัวและการเดินที่เลียนแบบการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ได้อย่างใกล้เคียงธรรมชาติ และกระตุ้นผู้ป่วยผ่านเกมการฝึกที่หลากหลาย ทำให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงความสามารถและพัฒนาการระหว่างฝึกของตัวเอง และยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับการฟื้นฟูได้ตั้งแต่ระยะแรก (Early rehabilitation)
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก หรือผ่าตัดกระดูกสันหลัง สามารถใช้ C-Mill machine ลู่เดินวิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ฝึกผู้ป่วยให้มีความพร้อมสำหรับสถานการณ์จริง โดยฟื้นฟูการทรงตัวและการเดิน รวมถึงช่วยปรับจังหวะการก้าวเดิน ฝึกผ่านเกมจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Augmented reality) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่เบื่อ ลดความเครียดและความกดดันขณะฝึก อีกทั้งเครื่องยังสามารถประเมินการทรงตัวและการเดินได้อีกด้วย
  • ในกลุ่มผู้ป่วยกล้ามเนื้อถดถอย ปวดเข่า หรือมีอาการอ่อนแรงไม่มาก หุ่นยนต์ KEEOGO จะช่วยให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้อย่างมั่นใจ เดินได้ไกลขึ้น และช่วยให้ขึ้น-ลงบันไดได้สะดวก เพื่อให้ผู้ป่วยก้าวข้ามข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำอันเนื่องมาจากปัญหาการทรงตัวและอาการอ่อนแรง
  • เครื่องกระตุ้นสมองและเส้นประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Transcranial and peripheral magnetic stimulation) ช่วยเสริมการฟื้นตัวของสมองและเส้นประสาทส่วนที่เสียหายร่วมกับการฟื้นฟู/กายภาพบำบัด และช่วยลดอาการปวดที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว

128058

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและที่ปรึกษาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเผยว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพและการทำกายภาพบำบัดถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษา ผู้ป่วยที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติจากโรคระบบประสาท ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดเรื้อรัง หรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่บาดเจ็บจากการหกล้มและมีข้อจำกัดในการรักษาด้วยการผ่าตัด

“การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการกายภาพบำบัด จะช่วยลดความอ่อนล้าของผู้ป่วยขณะฝึก ผู้ป่วยฝึกเดินด้วยจำนวนก้าวที่มากกว่าการฝึกเดินด้วยวิธีปกติซึ่งช่วยส่งเสริมการฟื้นตัว อีกทั้งยังสร้างความเพลิดเพลินเพราะเป็นการฝึกร่วมกับเกมต่างๆ จึงทำให้ผู้ป่วยฝึกได้นานและต่อเนื่องขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้นและผู้ป่วยยังสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการฝึกของตัวเองผ่านข้อมูลที่บันทึกโดยคอมพิวเตอร์แบบเป็นรูปธรรม จึงทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการฝึกมากขึ้น” รองศาสตราจารย์นายแพทย์วสุวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้ โปรแกรมกายภาพบำบัดของผู้ป่วยแต่ละคนจะถูกออกแบบตามความเหมาะสมและข้อจำกัดของผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

999205

ยืนหนึ่งเรื่องการรักษาโรคกระดูก

King of Bones” ชื่อที่ถูกขนานนามโดยผู้ป่วยชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวตะวันออกกลาง เกิดขึ้นจากความสำเร็จในการรักษาและคุณภาพของการบริการตลอด 27 ปีที่ผ่านมาของโรงพยาบาลเวชธานี ที่การันตีด้วยรางวัลต่างๆ มากมาย ตลอดจนการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล CCPC (Clinical Care Program Certificate) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กร Joint Commission International (JCI) องค์กรสากลจากสหรัฐอเมริกาที่คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลทั่วโลก โดยในกลุ่มโรคกระดูกโรงพยาบาลเวชธานีได้รับการรับรองเรื่องโปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม ,โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดข้อสะโพก และโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน   

ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเวชธานีดูแลและให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 3 แสนรายต่อปี จาก 100 ประเทศทั่วโลก และหลังจากเปิดให้บริการอาคาร King of Bones คาดว่าจะให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า หรือมากกว่า 6 แสนคนต่อปี

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments