Tuesday, October 19, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุด"มส.- พศ." แจงปลด 3 เจ้าคณะจังหวัดทำตาม ก.ม. ...

"มส.- พศ." แจงปลด 3 เจ้าคณะจังหวัดทำตาม ก.ม. 2021-10-14 18:57:10

ข่าวด่วน

กมธ.ศาสนาเชิญ “มส.- พศ.” แจงปมปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด ยันทำตาม ก.ม. ไม่ทราบสาเหตุ อ้างเจ้าคณะใหญ่อาจได้เรื่องร้องเรียน

เมื่อเวลา 16.00น. วันที่ 14 ต.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังการประชุม กมธ. เพื่อพิจารณาขอความเป็นธรรมกรณีพระสังฆาธิการถูกถอดออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 3 รูป ได้แก่ พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) และ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า มีตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และ ฝ่ายเลขาธิการของมหาเถรสมาคม (มส.) เข้าชี้แจง โดยสาระสำคัญ คือ การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป นั้น ได้ดำเนินการตามกฎหมาย คือ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ในหมวด 3 ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ มาตรา 20/2 วรรคแรกกำหนดให้การแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะภาค หากมีพระราชดำริเป็นประการใด ให้ดำเนินการตามพระราชดำรินั้น ซึ่งโยงถึงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ข้อ 5/1 (2) ซึ่งกำหนดให้การถอดถอน เจ้าคณะจังหวัดให้เสนอต่อมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกกรณี จากนั้นให้สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานกรรมการเถรสมาคมเสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใด ให้มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบโดยอนุวัติตามพระราชดำรินั้น แล้วจึงดำเนินการต่อไปได้ และให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ทาง กมธ.ศาสนาได้สอบถามถึงเหตุผลของการดำเนินการถอดถอนนั้น ผู้ที่ชี้แจงระบุว่าไม่ทราบ เนื่องจากเป็นเรื่องทางปกครองของสงฆ์ และเป็นไปตามอำนาจของเจ้าคณะใหญ่ที่พิจารณา เบื้องต้นคาดว่ามีเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเห็นว่าควรถอดถอน เจ้าคณะใหญ่ จึงเสนอให้ มส. พิจารณา และตามขั้นตอนของกฎหมายและกฎของมหาเถรสมาคม ดังนั้นการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในชั้น กมธ.ศาสนา ถือว่ายุติเรื่องแล้ว ส่วนกรณีที่ลูกศิษย์ของเจ้าคณะจังหวัดที่ถูกถอดถอนยื่นของให้กมธ.ศาสนาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะมีข้อสงสัยนั้นตรงนี้ไม่อยู่ในอำนาจของ  กมธ.ศาสนา

“การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป ตามกฎหมายคณะสงฆ์และกฎของมหาเถรสมาคม ที่เป็นกฎการปกครองของคณะสงฆ์นั้น จะมีผลแค่ถอดถอนเฉพาะตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเท่านั้น แต่สมณศักดิ์ ความเป็นภิกษุ เจ้าอาวาสยังคงสถานะเดิม ส่วนที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าก่อนการถอดถอนควรสอบอธิกรณ์ให้สิ้นสงสัย ผมมองว่าเป็นคนละเรื่องกัน เพราะการถอดถอนจากเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งเป็นตำแหน่งทางปกครองของสงฆ์ ไม่ใช่เรื่องธรรมวินัย การประพฤติผิดพระธรรมวินัย หรือวินัยของสงฆ์” นายไพบูลย์ กล่าวRELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments