Home ข่าวเด่น ย้ำแนวทางรับถ่ายโอน รพ.สต. ต้องเปลี่ยนผ่านอย่างไร้รอยต่อ ไม่กระทบประชาชน

ย้ำแนวทางรับถ่ายโอน รพ.สต. ต้องเปลี่ยนผ่านอย่างไร้รอยต่อ ไม่กระทบประชาชน

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

คกก.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ รับทราบผลการประเมิน อบจ. ถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อปท. พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทางให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างไร้รอยต่อ ไม่กระทบการบริการประชาชน

 
วันนี้ (30 มีนาคม 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม 

จากนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ เนื่องจากเป็นระบบบริการสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงมีการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คลินิกหมอครอบครัว และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) อย่างต่อเนื่อง อาทิ นโยบาย 1 ครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน การร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก จัดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล สำหรับ อสม. 3,000 คน เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและครอบคลุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิในวันนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 49 แห่ง รพ.สต. 3,384 แห่ง ในการถ่ายโอน รพ.สต. ไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีบุคลากรประสงค์จะถ่ายโอน 21,997 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ 12,060 ราย และประเภทการจ้างอื่นๆ 9,937 ราย เป็นไปตามนโยบายการกระจายอำนาจ มีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รองรับ เพื่อให้การจัดระบบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางและวิธีการดำเนินงานให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างไร้รอยต่อให้มากที่สุด โดยจะมีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระบบและไม่กระทบต่อประชาชนที่มารับบริการ พร้อมกับทำความเข้าใจกับบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการถ่ายโอนต่อไป ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้เร่งรัดจัดตั้งกองระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ เพื่อให้มีอัตราบุคลากร งบประมาณ และอำนาจในการบริหารนโยบายอย่างเต็มที่ เกิดการทำงานที่ทำให้ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลได้มีสุขภาพที่ดี มีการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะเสนอเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาต่อไป.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign