Home ข่าวเด่น รองผบ.สั่งด่วน ตร.ทั่วปท. แนวทางจับกุมกัญชา ให้นำหลักรัฐศาสตร์ควบคู่นิติศาสตร์ 

รองผบ.สั่งด่วน ตร.ทั่วปท. แนวทางจับกุมกัญชา ให้นำหลักรัฐศาสตร์ควบคู่นิติศาสตร์ 

by admin
0 comment

ข่าวด่วน

3.ว.ตร. ด่วนที่สุด ที่ .154 / 143 ลง 3 มี.ค.65 ส่งร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ..ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจและจัดการประชุมพิจารณาเสนอความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ว่ามีประเด็นใดที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งให้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข รวมทั้งข้อสังเกตไปยัง ศอ.ปส.ตร. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป

4.เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงรอยต่อของกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเคยถือปฏิบัติอยู่เดิม ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม และไม่เกิดข้อผิดพลาดจึงให้ดำเนินการ

ดังนี้(4.1)กำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาระดับ บช.,ภ. บก.,ภ.จว. และหัวหน้าสถานีตำรวจ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงการกำกับดูแล กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติ

ดังนี้(4.1)กำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาระดับ บช.,ภ. บก.,ภ.จว. และหัวหน้าสถานีตำรวจ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงการกำกับดูแล กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติ

(4.2)ให้ดำเนินการประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติ ให้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง

(4.3)ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติ ทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

(4.4 )หัวหน้าสถานีตำรวจ จะต้องติดตามความคืบหน้าของกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องเอาใจใส่กำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติ

(4.5)กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำผิดตามข้อ 2 ให้หัวหน้าชุดจับกุมรายงานเหตุให้หัวหน้าสถานีตำรวจทราบในทันที เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเหมาะสม ต่อไปจึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.รอย ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งเน้นย้ำให้ผู้บังบัญชาและหัวหน้าชุดจับยาเสพติดทุกหน่วยได้ใช้วิจารณญาณ ในการบังคับใช้กฏหมายให้เป็นไปตามเจตนา ทั้งหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ของกฏหมาย พร้อมทั้งได้มีการประชุมมอบเป็นนโยบายไปหลายครั้งแล้ว

ได้เน้นย้ำไปยังผู้บังคัญบัญชาให้ลงไปทำความเข้าใจแนวทางปฎิบัติให้เกิดความเหมาะสมควรแก่เหตุ ก่อนที่กฏหมายจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าถือปฏิบัติตามกฏหมาย และเรื่องยาเสพติด มี ปปส. กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานระดับนโยบายควบคุมกำกับในภาพรวม

ซึ่งหน่วยบังคับใช้กฏหมายยาเสพติดต้องรับฟังนโยบายมาปฏิบัติโดยได้มีการประชุมถึงแนวทางในการปฎิบัติถึงกรณีนี้มาโดยตลอด

สล็อตออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign