Tuesday, September 21, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดระยอง ยืนยันคำสั่ง สถานประกอบการทุกประเภท ต้องสุ่มตรวจ ATK พนักงาน ทุกสัปดาห์ 0 2 ก.ย. 64จังหวัดระยอง...

ระยอง ยืนยันคำสั่ง สถานประกอบการทุกประเภท ต้องสุ่มตรวจ ATK พนักงาน ทุกสัปดาห์ 0 2 ก.ย. 64จังหวัดระยอง ยืนยันการออกคำสั่งการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสุ่มตรวจพนักงานในสถานประกอบการด้วยชุดตรวจหาเชื้อฯ แบบเร่งด่วน (ATK) ไม่เกี่ยวข้องกับการออกมาตรการ COVID-Free setting ของ ศบค.


จังหวัดระยอง ยืนยันการออกคำสั่งการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสุ่มตรวจพนักงานในสถานประกอบการด้วยชุดตรวจหาเชื้อฯ แบบเร่งด่วน (ATK) ไม่เกี่ยวข้องกับการออกมาตรการ COVID-Free setting ของ ศบค.

ตามที่มีการนำเสนอข่าว กรณี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชกาจังหวัดระยอง ได้ลงนามหนังสือคำสั่งลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) มีราละเอียดคือ

1. กำหนดให้สถานประกอบการทุกประเภทดำเนินการสุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกด้วยชุดตรวจหาเชื้อฯ แบบเร่งด่วน (ATK) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ทุกสัปดาห์ในเดือนแรก สำหรับเดือนต่อๆ ไป ให้สุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการ

2.หากสถานประกอบการใดตรวจพบพนักงานทั้งหมดชุดตรวจหาเชื้อฯ แบบเร่งด่วน (ATK) ได้เต็มจำนวนหรือร้อยละ 100 ในสัปดาห์แรก สำหรับสัปดาห์ต่อ ๆ ไปให้สุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการ เป็นการตรวจ ATK ภาคบังคับสถานประกอบการที่จังหวัดระยอง ซึ่งสวนทางกับ ศบค.ที่มีการขอความร่วมมือก่อนไม่ได้มีการบังคับให้ตรวจนั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการเสนอข่าวของสื่อบางสำนัก

ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้มีการออกคำสั่งในฉบับที่ 18 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการตรวจหาเชื้อฯ ด้วย ATK ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพนักงานทั้งหมด จากนั้นมีการยกระดับความเข้มข้นการบังคับใช้ในคำสั่งฉบับที่ 22 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยได้หารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนในการกำหนดมาตรการดังกล่าวแล้ว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการออกมาตรการ COVID-Free Setting ของ ศบค.ในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามจังหวัดระยองได้เร่งประชาสัมพันธ์มาตรการ COVID-Free Setting ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงแล้ว

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments