Home ข่าวเด่น ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทย์สะสมแต้มเข้าอุดมศึกษาได้

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทย์สะสมแต้มเข้าอุดมศึกษาได้

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดโครงการสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ผ่านระบบออนไลน์ ตามแนวคิด “ปิดภาคเรียน ไม่ปิดการเรียนรู้” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า การจัดสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยตลอดจนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นการเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนนอกหลักสูตรตำราเรียน นอกจากนี้ ศธ.ยังมีการพัฒนาต่อยอดนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สำคัญผ่านการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโครงการห้องเรียนพิเศษSMTE และโครงการพิเศษอื่นๆในช่วง “ปิดภาคเรียนไม่ปิดการเรียนรู้” จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเตรียมความพร้อมตัวเองทั้งทางการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ขณะนี้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว 24,350 คน และคาดว่าตลอดโครงการจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100,000 คน นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ที่ทันสมัยแล้ว ยังได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับสะสมไว้เป็นผลงานยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ผู้สนใจลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/ พร้อมรับเกียรติบัตร
จากการเข้าร่วมกิจกรรม.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign