Home ข่าวเด่น "ศักดิ์สยาม" สั่งเคลียร์ปัญหา M-Flow จี้คืนค่าปรับให้จบสิ้นเดือนนี้

"ศักดิ์สยาม" สั่งเคลียร์ปัญหา M-Flow จี้คืนค่าปรับให้จบสิ้นเดือนนี้

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

รมว.คมนาคม สั่งเคลียร์ปัญหาระบบ M-Flow ของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เน้นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ใช้รถให้สมัครสมาชิก

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามและเร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการระบบ M-Flow ของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มี.ค. 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ แบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ด่านทับช้าง 1,2 และด่านธัญบุรี 1,2) เพื่อแก้ไขปัญหารถติดขัดหน้าด่าน โดยวางระบบให้สามารถบูรณาการกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในการพัฒนาระบบ M-Flow ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ซึ่ง ณ วันที่ 15 มี.ค. 65 มีผู้สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (https://mflowthai.com) จำนวน 160,577 ราย ผู้สมัครสมาชิกผ่าน Line Official Account (Line OA: @mflowthai) จำนวน 24,185 ราย โดยมีจำนวนรายการที่ใช้บริการ M-Flow

ทั้งหมด 1,607,074 ราย จำแนกเป็นสมาชิกผ่านระบบและเว็บไซต์ จำนวน 630,998 ราย สมาชิกผ่าน Line OA จำนวน 111,802 ราย ยังไม่ได้เป็นสมาชิก จำนวน 814,749 ราย รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง (รถดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น) จำนวน 7,360 ราย และรอการตรวจสอบยืนยัน จำนวน 42,165 ราย โดย ทล.ได้มีการส่งเสริมการสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดโปรโมชันรับ E-Coupon 60 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าใน 7-Eleven สำหรับผู้สมัครผ่าน Line OA (ได้รับสิทธิ์แล้ว จำนวน 3,904 สิทธิ์ คงเหลือ 46,096 สิทธิ์) เพิ่มโปรโมชันวิ่งฟรี 2 เที่ยว จาก 100,000 สิทธิ์ เป็น 200,000 สิทธิ์ (100,000 สิทธิ์แรกได้รับครบแล้ว ส่วนเพิ่มเติมอีก 100,000 สิทธิ์ ได้รับสิทธิ์แล้ว จำนวน 48,871 สิทธิ์ คงเหลือ 51,129 สิทธิ์) และจัดโปรโมชันลดร้อยละ 20 ทุกเที่ยว ตลอด 3 เดือน (มีผู้ได้รับส่วนลดแล้ว 152,215 ราย คิดเป็นมูลค่า 921,222 บาท)

สำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน ทล.ได้ดำเนินการเร่งประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และเชิญชวนให้ประชาชนผู้ใช้ทางมาลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ดำเนินการติดตั้งแบริเออร์ กรวยยาง และแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจนเป็นระยะทางล่วงหน้า 1 กม. รวมทั้งปรับจำนวนช่องเก็บเงินสด และช่องอัตโนมัติ M Pass และ Easy Pass ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณรถผู้ใช้ทางของแต่ละด่าน และได้ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยบริการอำนวยความสะดวกในการเก็บเงินช่องทางเงินสด เพื่อให้สามารถผ่านด่านฯ ได้รวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการคืนเงินค่าปรับ พร้อมขยายระยะเวลาชำระ ซึ่ง ทล.จะคืนค่าปรับให้ทุกราย รวมทั้งชะลอเรียกค่าปรับสำหรับผู้ใช้ช่องทางผิด จนไปถึง 31 มี.ค. 65 (ปัจจุบันคืนเงินแล้วร้อยละ 95)

สำหรับการพัฒนาระบบ M-Flow ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน (จตุโชติ, สุขาภิบาล 5-1 และสุขาภิบาล 5-2) ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 90 โดยได้ดำเนินการติดตั้งโครงสร้างคร่อมช่องจราจร (Overhead Gantry) งานติดตั้งอุปกรณ์โครงสร้างคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และดำเนินงานทดสอบการทำงานต่อเนื่องของอุปกรณ์ (Burn-In Test) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานจัดจ้างพัฒนาระบบ ซึ่งจะติดตั้งและทดสอบระบบ (Soft Opening) ได้ในเดือน มิ.ย. 2565 โดย กทพ.ได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ Infographic Social Media รวมทั้งมีแผนจะจัด Promotion ส่งเสริมการสมัครและใช้งานระบบ M-Flow ช่วงระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2565 โดยผู้ใช้บริการที่จะ Update Easy Pass เพื่อสมัครระบบ M-Flow จะได้รับเงินเติมลงในบัตร Easy Pass จำนวน 50 บาท (เฉพาะ 10,000 บัตรแรก)

ส่วนผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก M-Flow แล้ว หากมาใช้บริการจะได้รับเงินเติมลงในบัตร 100 บาท (เฉพาะ 20,000 บัตรแรก) ช่วงเดือน ก.ค. 2565 เป็นต้น

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ได้มีข้อสั่งการให้ ทล.และ กทพ.ดำเนินการ ดังนี้ 1) ให้ ทล.และ กทพ.เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นต้น 2) ให้ ทล.ประเมินช่องทางการรับสมัครสมาชิก โดยให้ยกเลิกช่องทางการสมัครที่มีความยุ่งยากด้วย 3) ให้ กทพ.ประชาสัมพันธ์การใช้บริการระบบ M-Flow ล่วงหน้า ก่อนการเปิดให้บริการ โดยยึดต้นแบบการประชาสัมพันธ์ของ ทล. 4) ให้ ทล.คืนค่าปรับส่วนที่เหลือร้อยละ 5 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

5) ให้ ทล.ตั้งเป้าหมายจำนวนการสมัครสมาชิกผู้ใช้บริการ M-Flow จากผู้จดทะเบียนรถประมาณ 6 ล้านคัน และจัดทำแผนการสมัครสมาชิก M-Flow เป็นรายเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ให้เชิญชวนผู้ประกอบการรถบรรทุก รถตู้โดยสาร รถโดยสารของ บขส. เป็นต้น ให้มาสมัครสมาชิกระบบ M-Flow ด้วย 6) ให้ ขบ.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มาต่อทะเบียนรถยนต์/ขอใบอนุญาตต่างๆ ให้สมัครสมาชิก M-Flow และให้รายงานผลการสมัครสมาชิกในส่วนที่ผ่านช่องทางของ ขบ.ให้ คค.ทราบ 7) ให้ ทล.และ กทพ. ประสานหน่วยงานในสังกัดของ คค. ให้บุคลากรของหน่วยงาน ช่วยประชาสัมพันธ์การใช้บริการ/สมัครสมาชิกระบบ M-Flow ด้วย 8) ให้ ทล.และ กทพ.พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนการขับขี่รถขึ้นมาบนทางพิเศษด้วย.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign