Home ข่าวเด่น สธ.กางแผน 4 เดือน ถอดโควิดออกจากระบาดใหญ่ เข้าสู่โรคประจำถิ่น 1 ก.ค.

สธ.กางแผน 4 เดือน ถอดโควิดออกจากระบาดใหญ่ เข้าสู่โรคประจำถิ่น 1 ก.ค.

by admin
0 comment

ข่าวด่วน

สธ.กางแผน 4 เดือน ถอดโควิดออกจากระบาดใหญ่ เข้าโรคประจำถิ่น 1 ก.ค. ตั้งอนุกรรมการฯทำมาตรการรองรับ ย้ำออกแม้ออกจากโรคประจำถิ่นยังต้องใส่หน้ากาก ตรวจ ATK เข้มป้องกันตัว

ที่ประชุมเห็นชอบ 4 เรื่อง คือ 1.หลักการจัดการตามแผนและมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น บนพื้นฐานสุขภาพที่ดีของทุกคนและเศรษฐกิจของประเทศรุดหน้า ไม่ยึดติดไปไหนไม่ได้กับภาวะโรคระบาด ซึ่งประเทศอื่นๆ ก็ใช้นโยบายนี้เช่นกันในการเปลี่ยนผ่านโควิดให้เป็นโรคประจำถิ่น ทั้งนี้ ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการด้านต่างๆ มีมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าออกประเทศ การเฝ้าระวังในประเทศ การสอบสวนโรค การบริหารจัดการวัคซีน มาตรการป้องกันและควบคุมโรค มาตรฐานการรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย มาตรการทางกฎหมายและสังคม เพื่อให้ดำรงชีวิตเป็นปกติภายใต้มาตรการป้องกันตนและเศรษฐกิจเดินหน้าได้ ทั้งนี้ แม้จะเข้าสู่โรคประจำถิ่นแล้วยังต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอยู่ ทั้งใส่หน้ากาก เลี่ยงการอยู่ในหมู่มาก ล้างมือบ่อยๆ ตรวจ ATK ฉีดวัคซีน ทำให้อัตราเสี่ยงลดลง

2.แผนรณรงค์เร่งฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นช่วงก่อนสงกรานต์ กลุ่มเป้าหมาย 608 ให้มากที่สุด เนื่องจากผู้เสียชีวิตมากกว่า 95% ยังเข้าไม่ถึงวัคซีน และเป็นกลุ่ม 608 ซึ่งตอนนี้ยังมีผู้สูงอายุอีก 2 ล้านคนยังไม่ได้รับวัคซีนเลย ก็พยายามเร่งรัด โดยให้ อสม.ทำความเข้าใจ แม้จะอยู่แต่บ้านไม่รับวัคซีน เพราะคิดว่าไม่ไปไหน แต่คนในบ้านยังออกไปข้างนอกก็มีความเสี่ยงรับเชื้อได้ ขอให้มารับวัคซีนเร็วที่สุด ส่วนคนสุขภาพดีและฉีดวัคซีนแม้ติดเชื้อก็ไม่มีอาการรุนแรง ทั้งนี้ ช่วงสงกรานต์ไม่ได้มีข้อห้ามเดินทางกลับภูมิลำเนา แต่ขอให้รักษามาตรการป้องกันตนเอง ใส่หน้ากาก เลี่ยงการอยู่ในคนจำนวนมาก ล้างมือ และรับวัคซีน การพบปะในครอบครัวก็จะปลอดภัย ส่วนเข็ม 4 เราพร้อมฉีดให้โดยเฉพาะคนที่สัมผัสผู้คนมากมาย เช่น ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ พนักงานห้าง ร้านค้า มาแจ้งได้ โดยเว้นจากเข็ม 3 ช่วง 3 เดือนขึ้นไป

3.เร่งรัดการให้วัคซีนหัด หัดเยอรมัน ภายใต้โครงการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน ตามพันธสัญญานานาชาติ ซึ่งกรมควบคุมโรคจะรับมาดำเนินการต่อไป และ 4.การรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี ด้วยวิธี Test&Treat เนื่องจากทุกวันนี้เรามียา แต่มีข้อกำหนดต้องให้อายุรแพทย์ด้านตับหรือช่องท้อง จ่ายยา แต่ รพ.รัฐทั่วประเทศไม่มีแพทย์ด้านนี้ทุก รพ. ทั้งนี้ เราต้องการให้ผู้ป่วยตับอักเสบซีรับการดูแลตามสิทธิ เข้าถึงยาโดยเร็วและไม่มีข้อจำกัด ดูแลได้ใน รพ.ชุมชน และรพ.ทั่วไป โดยเปิดให้แพทย์ทั่วไป รับการฝึกอบรม เพื่อจ่ายยาและติดตามการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีอายุรแพทย์ทางเดินอาหารเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ

3.เร่งรัดการให้วัคซีนหัด หัดเยอรมัน ภายใต้โครงการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน ตามพันธสัญญานานาชาติ ซึ่งกรมควบคุมโรคจะรับมาดำเนินการต่อไป และ 4.การรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี ด้วยวิธี Test&Treat เนื่องจากทุกวันนี้เรามียา แต่มีข้อกำหนดต้องให้อายุรแพทย์ด้านตับหรือช่องท้อง จ่ายยา แต่ รพ.รัฐทั่วประเทศไม่มีแพทย์ด้านนี้ทุก รพ. ทั้งนี้ เราต้องการให้ผู้ป่วยตับอักเสบซีรับการดูแลตามสิทธิ เข้าถึงยาโดยเร็วและไม่มีข้อจำกัด ดูแลได้ใน รพ.ชุมชน และรพ.ทั่วไป โดยเปิดให้แพทย์ทั่วไป รับการฝึกอบรม เพื่อจ่ายยาและติดตามการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีอายุรแพทย์ทางเดินอาหารเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ

เมื่อถามถึงการเป็นโรคประจำถิ่นต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินด้วยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อย่ากังวลกับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะเราไม่ได้เอามาปราบจลาจลหรือป้องกันการก่อความไม่สงบ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเรื่องการสู่รบเลย เป็นเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาด จะเห็นว่าไม่เคยมารบกวนวิถีชีวิตประชาชนเลย แต่ทำให้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนทำงานภายใต้ทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อเป็นโรคประจำถิ่น ทุกอย่างอยู่ภายใต้มือหมอ ก็จะพิจารณาเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉิน ยืนยันว่านายกฯ ก็ไม่ได้ต้องการให้มีสถานการณ์ฉุกเฉินแม้แต่น้อย แต่ทาง สธ.บอกให้คงไว้ก่อน เพราะมีเรื่องการบริหารสถานการณ์ชายแดน การขอความร่วมมือฝ่ายมั่นคงเมื่อระบาดเยอะๆ สธ.ไม่สามารถสั่งการข้ามหน่วยงานให้ทำงานทันที ไม่ใช่ไม่มีความร่วมมือ แต่เราต้องการให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้ความคุ้มครองกฎหมาย

เมื่อถามถึงแผนและมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนรองรับการเข้าสู่ Endemic approach แบ่งออกเป็น 4 เดือน เรียกว่า 3 บวก 1 (4 ระยะ) ดังนี้ ระยะที่ 1 (12 มี.ค.-ต้นเม.ย.) เรียกว่า Combatting เป็นระยะต่อสู้ ออกแรงกดตัวเลขไม่ให้สูงกว่านี้ เพื่อลดการระบาดและความรุนแรงลง จะมีมาตรการต่างๆ ออกไป การดำเนินการให้กักตัวลดลง ระยะที่ 2 (เม.ย.-พ.ค.) เรียกว่า Plateau คือ การคงระดับผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงขึ้น เป็นระนาบจนลดลงเรื่อยๆ ระยะที่ 3 (ปลาย พ.ค.-30 มิ.ย.) เรียกว่า Declining ลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือ 1-2 พันราย และอีกบวก 1 หรือระยะ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป เรียกว่า Post pandemic คือ ออกจากโรคระบาด เข้าสู่โรคประจำถิ่น

“แผนดำเนินการทั้งหมดจะต้องการให้เกิดภายใน 4 เดือน โดยจะมีคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมโรค คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการรักษา คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและสังคม ซึ่งต้องแก้กฎหมายประมาณ 9 ฉบับ อย่างสังคมจะมีลักษณะอย่างไร ปรับตัวอย่างไร ก็จะมีแนวทางออกมา เช่น COVID Free Setting ต้องยกเป็นมาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งต้องรอรายละเอียดต่างๆ ออกมา” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การควบคุมอัตราการเสียชีวิตเพื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่นต้องไม่เกิน 1 ในพันราย หรือ 0.1% ซึ่งปัจจุบันเราอยู่ที่ 0.19-0.2% จึงยังไม่ถึงเป้าที่กำหนด เพราะคนเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็น 608 ซึ่งต้องลดให้ได้ 0.1% หรือครึ่งหนึ่ง

เมื่อถามว่าผู้เสียชีวิตจากโควิดจริงๆเท่าไร นพ.โอภาส กล่าวว่า รายละเอียดแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องให้หมอกรอกข้อมูลเข้ามา แต่เท่าที่ดูประมาณสัก 20-30% อาจไม่เกี่ยวกับโควิดโดยตรง เพราะไม่ได้ลงปอด อย่างบางรายติดเตียง ท้องเสียและเสียชีวิต แต่เมื่อตรวจ ATK พบบวก อย่างไรก็ตาม การตรวจเจอโควิดที่เสียชีวิตอาจไม่ใช่โควิด เพราะหลังๆมีโรคประจำตัว อย่างไตวาย มีภาวะติดเตียงไม่มีคนดูแล โรคมะเร็งระยะสุดท้าย จึงต้องเคลียร์ตัวเลขเสียชีวิตตรงนี้ ซึ่งอาจลดลงได้ 20-30% สิ่งสำคัญกลุ่ม 608 ต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มนี้ อย่างกลุ่มติดเตียง ก็ไม่อยากพาไปฉีด เพราะกลัวเป็นไข้ และหลายคนเข้าใจว่าอยู่กับบ้านไม่น่าติด เรื่องนี้จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจ

ถามถึงการเตรียมใช้ UCEP COVID Plus ที่จะเริ่มวันที่ 16 ม.ค.นี้ จะออกประกาศเมื่อไร นายอนุทินกล่าวว่า มติ ครม.UCEP COVID Plus อาการสีเหลืองและแดงรับบริการแบบฉุกเฉิน เราไม่ได้ตัดสิทธิ เราทำให้คนควรได้เตียงและได้เตียง คนไม่ต้องเข้าถึงเตียงก็ดูแลตัวเองที่บ้าน เหมือนที่ผู้ติดเชื้อทุกคนไม่จำเป็นต้องรับยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งประกาศตนลงนามไปแล้ว แต่จะมีการปรับแก้รายละเอียดวันที่ 16 มี.ค. แล้วจึงออกประกาศ โดยกลุ่มสีเขียวก็จะปรับไป รักษาฟรีตามสิทธิ

สล็อตออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign