Saturday, October 16, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดสธ. ปลดล็อกให้คนมีคิว ฉีดวัคซีน เข็ม 2 ที่ ศูนย์ฉีดบางซื่อ ยื่นฉีด รพ.ใกล้บ้านได้ 79 18 ส.ค....

สธ. ปลดล็อกให้คนมีคิว ฉีดวัคซีน เข็ม 2 ที่ ศูนย์ฉีดบางซื่อ ยื่นฉีด รพ.ใกล้บ้านได้ 79 18 ส.ค. 64กระทรวงสาธารณสุข เปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีดวัคซีนโควิดเข็มสองของศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ โดยยื่นใบนัดฉีดเข็มสองต่อโรงพยาบาลที่ต้องการก่อนวันนัด 2 สัปดาห์ และมาฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด ช่วยอำนวยความสะดวก ลดการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ


กระทรวงสาธารณสุข เปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีดวัคซีนโควิดเข็มสองของศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ โดยยื่นใบนัดฉีดเข็มสองต่อโรงพยาบาลที่ต้องการก่อนวันนัด 2 สัปดาห์ และมาฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด ช่วยอำนวยความสะดวก ลดการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนทั้งใน กทม. ปริมณฑล และคนในต่างจังหวัดที่เคยมาฉีด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงปัจจุบันรวมกว่า 1.2 ล้านโดส ซึ่งจะถึงกำหนดรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ โดยเฉพาะสำหรับประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางมาฉีด เมื่อถึงกำหนดรับเข็มสองไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

กระทรวงสาธารณสุขได้อำนวยความสะดวก โดยสามารถยื่นใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ก่อนวันนัดฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลที่แจ้งความจำนงไว้ ตามวัน เวลา ที่โรงพยาบาลแจ้ง

นายแพทย์สุระกล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม โดยมีหนังสือชี้แจงแนวทางไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้หน่วยบริการในจังหวัดรองรับการจัดบริการ โดยรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ประสงค์รับวัคซีนเข็มสองที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและจำนวนวัคซีนมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้นสังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งมายังกรมควบคุมโรค ในการจัดสรรวัคซีนเข็มสองลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันและเวลาที่แจ้งนัดไว้กับประชาชน โดยภายหลังการฉีดวัคซีนให้หน่วยบริการบันทึกการฉีดเข็มที่สองลงในระบบตามปกติ

“การจัดบริการฉีดวัคซีนเข็มสองของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนั้น ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก ลดการเดินทางไกลข้ามจังหวัดที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ขณะนี้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคมีการเตรียมความพร้อม ประชาชนสามารถยื่นใบนัดได้ ขอให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสองใกล้บ้านแน่นอนไม่มีตกหล่น” นายแพทย์สุระกล่าว

สธ. ปลดล็อกให้คนมีคิว ฉีดวัคซีน เข็ม 2 ที่ ศูนย์ฉีดบางซื่อ ยื่นฉีด รพ.ใกล้บ้านได้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments