Tuesday, October 26, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดสธ.เริ่มกระจายวัคซีนไฟเซอร์บริจาคให้กับบุคลากรการแพทย์ 76 จังหวัดล็อตแรก 322,800 โดสแล้ว

สธ.เริ่มกระจายวัคซีนไฟเซอร์บริจาคให้กับบุคลากรการแพทย์ 76 จังหวัดล็อตแรก 322,800 โดสแล้ว


วันนี้ (4 ส.ค.64) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ล็อตบริจาค 1.5 ล้านโดส ว่า วันนี้ได้เริ่มทยอยจัดส่งไปยังโรงพยาบาลใน กทม.และปริมณฑลแล้ว เพื่อฉีดเป็นบูสเตอร์โดสหรือเข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า โดยประสานกับ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช และ รพ.จุฬาลงกรณ์ ถ้ามีความพร้อมก็สามารถจัดส่งได้ทันที 

ด้าน นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์  กล่าวว่า พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้รับวัคซีนก่อน จากนั้นจะกระจายไปทั่วประเทศครบทุกจังหวัด  เพื่อเร่งฉีดเป็นกระตุ้นเข็ม 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำงานด้านหน้า ซึ่งเบื้องต้น จะทยอยส่งไปจำนวน 50% ของบุคลากรฯ ที่ได้ลงชื่อตามความสมัครใจไว้ในแต่ละโรงพยาบาล  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีการฉีดพร้อมกันทั่วประเทศภายใน 2-3 วันนี้

และวันนี้ได้มี หนังสือด่วนที่สุด ลงนามโดย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข เรื่องการจังส่งวัคซีนไฟเซอร์ รอบต้นเดือน ส.ค.64 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ใจความส่วนหนึ่งระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ รอบต้นเดือน ส.ค.64 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดการป่วยรุนแรงและอัตราการเสียชีวิต และปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ จึงขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาเร่งรัดการให้วัคซีนกับกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 จากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงาน เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อื่นๆ ตามการพิจารณาของสถานพยาบาล/หน่วยงานต้นสังกัด โดยมีหลักการให้วัคซีนดังนี้

1.1 บุคลากรที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์กระตุ้น 1 เข็ม
1.2 บุคลากรที่ได้รับวัคซีนใดๆ มาแล้วเพียง 1 เข็ม พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดส ตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก
1.3 บุคลากรที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และไม่เคยได้รับวัคซีน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม โดยมีระยะห่างจากวันที่พบการติดเชื้ออย่างน้อย 1 เดือน

ประเภทที่ 2 บุคลากรที่ไม่เคยได้วัคซีนใดๆ มาก่อน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนจะเก็บอยู่ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้เพียง 1 เดือน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจะส่งวัคซีนไฟเซอร์สำหรับผู้รับวัคซีนเข็ม 2 ในกลุ่มเป้าหมายประเภท 2 ประมาณกลางเดือน ส.ค.64

หากจังหวัดได้ตรวจสอบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 1 และ 2 เพิ่มเติมสามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมโรค ทั้งนี้ในกรณีที่มีวัคซีนเพียงพอ สามารถจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะเห็นสมควร

นอกจากนี้ ยังมีเอกสารประกอบในแผนการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ ในช่วงวันที่ 4-6 สิงหาคม 64 ไปยัง  76 จังหวัด  รวมทั้งสิ้น 322,800 โดส   โดยกรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรร จำนวน 120,000 โดส ในส่วนภูมิภาคนั้นพบว่า จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ มากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 15,360 โดส เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์มาก  นอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ได้รับจัดสรรวัคซีนกว่า 1 หมื่นโดย  ได้แก่  จังหวัดชลบุรี 12,720 โดส  นนทบุรี 11,280 โดส  สงขลา 10,800 โดส เชียงใหม่ 10,320 โดส สมุทรปราการ 10,080 โดส อุบลราชธานี 10,080 โดส

ขณะที่ บุรีรัมย์ได้รับการจัดสรร 7,200 โดส ส่วนจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุดอยู่ที่ 1,200 โดส ได้แก่ สมุทรสงคราม และ ระนอง

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments