Home ข่าวเด่น สนามสอบพิเศษ มธ.รังสิต มีเด็กติดโควิดเข้าสอบ 525 คน ย้ำเคร่งมาตรการ สธ.

สนามสอบพิเศษ มธ.รังสิต มีเด็กติดโควิดเข้าสอบ 525 คน ย้ำเคร่งมาตรการ สธ.

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

กรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบพิเศษ มธ.รังสิต มีเด็กติดโควิด-19 มาสอบ 525 คน เสี่ยงสูงอีก 70 คน ขอ เคร่งมาตรการสาธารณสุข ย้ำ หน้ากากอนามัยชั้นเดียวเพียงพอ

วันที่ 12 มี.ค. 2565 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงตรวจเยี่ยมสนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ว่า วันนี้เป็นวันแรกของการสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ โดยสนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นสนามสอบที่ใหญ่ที่สุดจาก 32 สนามสอบทั่วประเทศ มีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ลงทะเบียนสอบทั่วประเทศ 1,540 คน เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 300 คน

ทั้งนี้ เฉพาะที่สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 มาสอบ 525 คน เสี่ยงสูง 70 คน โดยสนามสอบพิเศษแห่งนี้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในทุกด้าน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

1. มาตรการผู้เข้าสอบปกติทั่วไป ภายในห้องสอบได้จัดที่นั่งสอบห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงใช้มือจับหน้า ตา จมูก ปาก พยายามอย่ารวมกลุ่มกันเยอะๆ เว้นระยะห่างตลอด เลี่ยงการใช้มือสัมผัสบอร์ด สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องสอบได้ แต่ควรมีการปิดและเปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง รวมทั้งเปิดพัดลมเพื่อระบายอากาศ ส่วนผู้คุมสอบ ได้ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง เป็นต้น 

2. มาตรการผู้เข้าสอบห้องพิเศษ ภายในห้องสอบจัดที่นั่งสอบห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องสอบได้ แต่ต้องมีเครื่องดูดอากาศด้วย แนะนำให้พกสเปรย์แอลกอฮอล์ ทางเข้า-ออกสนามสอบแยกต่างหากจากทางปกติ หากอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล สามารถประสานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ที่ให้บริการแท็กซี่ฉุกเฉินมาช่วยรับ-ส่งไปยังสนามสอบ ไม่แนะนำให้อยู่ใกล้ชิดกัน ส่วนผู้คุมสอบได้ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ และมีการเว้นระยะห่างเช่นเดียวกัน

3. การตรวจ ATK ก่อนการเข้าสอบ เป็นการคัดกรองเบื้องต้นในมาตรการกลาง ถ้าไม่มีอาการ หรือไม่มีความเสี่ยง จะไม่แนะนำให้ตรวจ ATK ยกเว้นถ้าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือมีอาการจึงให้ทำการตรวจ ATK และลงทะเบียนเข้าสอบในสนามสอบพิเศษทางเว็บไซต์ student.mytcas.com กับทางผู้จัดการระบบสอบ TCAS65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ถ้าจำเป็นต้องตรวจ ATK ควรตรวจภายในวันนั้น หรือ 24-48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับมาตรการของแต่ละจังหวัด แต่ละสนามสอบด้วย 

4. การกินอาหาร สำหรับสนามสอบปกติ ถ้าเป็นไปได้ให้นักเรียนเตรียมอาหารและน้ำดื่มมาเองดีที่สุด หากสนามสอบมีจำหน่ายก็ให้ระมัดระวังเรื่องการเข้าคิว การใช้สิ่งของร่วมกัน ส่วนสนามสอบพิเศษ ให้เตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มมาเอง การทิ้งขยะให้ทิ้งในถังขยะติดเชื้อ ถังขยะสีแดง หรือบริเวณที่จัดไว้ เพื่อนำไปจัดทำลาย

5. จุดเสี่ยงในสนามสอบ ควรเฝ้าระวังจุดที่ต้องสัมผัสร่วมกัน อาทิ บันได ประตู พยายามอย่าใช้มือ ให้ใช้ศอกผลักหรือดันแทน ส่วนห้องน้ำ ตั้งแต่ประตู ชักโครก แนะนำให้มีกระดาษชำระชนิดเปียกที่ฆ่าเชื้อด้วย เพื่อทำความสะอาดบอร์ดต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงเข้าไปในบริเวณที่มีคนรวมกลุ่มจำนวนมากด้วย

สำหรับการดำเนินการสอบให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้จัดการระบบสอบ TCAS65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์นเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ และสมาคมแท็กซี่ฉุกเฉิน ที่ให้บริการนักเรียนวันแรก 51 คน จากจำนวน 73 คน ที่ได้ลงทะเบียนไว้

“สิ่งที่ต้องเน้นย้ำต่อเนื่องคือ ขอให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะสอบ โดยสวมเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ เพราะหากสวม 2 ชิ้นอาจทำให้รู้สึกอึดอัด ส่งผลต่อสมาธิขณะทำการสอบได้ แนะนำให้พกหน้ากากอนามัยสำรองไว้ในกรณีที่เปียกชื้น หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ และเมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที นอกจากนี้ ให้นักเรียนทุกคนคอยสังเกตอาการของตนเอง หากพบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยง่าย ครั่นเนื้อครั่นตัว หรือมีความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK ทันที”

ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่สอบดูแลสุขภาพตนเองให้ดี ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทำให้จิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด จะได้มีความพร้อมในการลงสนามสอบ และดำเนินการตามเป้าหมายได้สำเร็จกันทุกคน.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign