Friday, October 22, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดสปสช. ปรับเกณฑ์เหมาจ่ายดูแล ผู้ป่วยโควิด HI-CI พร้อมเพิ่มค่าออกซิเจน

สปสช. ปรับเกณฑ์เหมาจ่ายดูแล ผู้ป่วยโควิด HI-CI พร้อมเพิ่มค่าออกซิเจน


สปสช. ปรับเกณฑ์เหมาจ่ายดูแล ผู้ป่วยโควิด ที่บ้าน-ชุมชน พร้อมเพิ่มรายการเบิกจ่ายค่าออกซิเจน 450 บาทต่อวัน เริ่มวันที่ 1 ก.ย.นี้

newsqom.com

วันที่ 22 ส.ค.2564 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.จ่ายค่าดูแลรักษาใน Home Isolation หรือ Community Isolation แบบเหมาจ่าย 1,000 บาท/วัน รวมอาหาร 3 มื้อ ค่าติดตามประเมินอาการ ให้คำปรึกษา และค่ายาพื้นฐาน แต่มีเสียงสะท้อนกลับมาว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนอาหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำให้เบิกจ่ายค่าอาหารซ้ำซ้อนกับ สปสช. และมีข้อเสนอให้แยกค่าใช้จ่ายในการให้บริการโดยไม่รวมค่าอาหาร

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า สปสช.จึงมีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้เป็นต้นไป หน่วยบริการที่ไม่สามารถจัดอาหารให้ผู้ป่วยได้ในช่วงวันแรก ๆ หรือมีงบประมาณจากที่อื่นมาสนับสนุน ให้หน่วยบริการเบิกค่าใช้จ่ายดูแลผู้ป่วยแบบไม่รวมค่าอาหาร เหมาจ่ายในอัตรา 600 บาท/วัน ซึ่งเงินค่าอาหาร 400 บาทอ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง แต่หากหน่วยบริการจัดบริการโดยจัดหาอาหารผู้ป่วยด้วย ให้เบิกในอัตราเดิม 1,000 บาท/วัน นอกจากนี้ สปสช. ยังเพิ่มรายการจ่ายเพิ่มเติม คือ ค่าออกซิเจนสำหรับการดูแลรักษา จ่ายให้ในอัตรา 450 บาท/วัน

สำหรับระบบการให้บริการจะเริ่มตั้งแต่การตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit หรือ ATK หากผลเป็นบวก ถ้ามีความจำเป็นก็ส่งต่อเข้า รพ.ต้องตรวจด้วย RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง หากอาการไม่รุนแรงทำ Home Isolation, Community Isolation โดยกรณีเข้า Community Isolation ต้องยืนยันผลด้วย RT-PCR เช่นกัน แต่ถ้าทำ Home Isolation ไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำด้วย RT-PCR

ซึ่งในการจ่ายค่าชุดตรวจ ATK ถ้าเป็น Chromatography สปสช.จ่ายตามจริงไม่เกิน 450 บาท/ครั้ง แต่ถ้าเป็น FIA จ่ายตามจริงไม่เกิน 550 บาท/ครั้ง และถ้าต้องตรวจยืนยันผลด้วย RT-PCR สปสช.จะจ่ายค่าเก็บ Swab 100 บาท/ครั้ง ค่าตรวจแล็บ 1,100-1,300 บาท/ครั้ง และค่าอื่นๆในห้องแล็บ 300 บาท/ครั้ง ส่วนค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย กรณีหน่วยบริการจัดอาหารให้ผู้ป่วย สปสช.จ่าย 1,000 บาท/วัน แต่ถ้าหน่วยบริการไม่ได้จัดอาหารให้หรือมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนแล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่คือเบิกได้ 600 บาท/วัน

นพ.จเด็จ กล่าวว่า นอกจากนี้ ในส่วนของค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดระดับออกซิเจน จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,100 บาท ค่ายาเฉพาะโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท และกรณีที่ต้องมีการส่งต่อ สปสช.จ่ายค่ารถให้ตามจริง บวกค่าทำความสะอาด 3,700 บาท กรณีต้องเอกซเรย์ปอด จ่ายในอัตรา 100 บาท/ครั้ง และรายการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคือค่าออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ จ่ายในอัตรา 450 บาท/วัน และสำหรับการดูแลใน Community Isolation เพิ่มเติมค่า PPE หรือค่าอื่นๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 740 บาท/วันRELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments