Home ข่าวเด่น สปส.สร้างความอุ่นใจให้ผู้ประกันตน ระดมกำลังเตรียมพร้อมรับมือโควิดฯ

สปส.สร้างความอุ่นใจให้ผู้ประกันตน ระดมกำลังเตรียมพร้อมรับมือโควิดฯ

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

สปส.ระดมทุกสรรพกำลัง เตรียมพร้อมรับมือโควิดฯ เผยขั้นตอนละเอียดยิบ หากผู้ประกันตนสงสัยติดเชื้อ ควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.65 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงแผนรับมือหากมีผู้ประกันตนป่วยติดเชื้อโควิดฯ สายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ตลอดจน นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้อง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จึงได้สั่งการให้ สปส.กำชับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ที่ทำการรักษาสามารถเบิกค่ารักษา/ค่าตรวจกับ สปส.ได้ ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดรวมทั้งการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนแนวทางการตรวจรักษาโควิดฯ ในกรณีผู้ประกันตนสงสัย/เข้าข่ายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ/สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดฯ หรือเป็นผู้ติดเชื้อโควิดฯ สามารถทำการตรวจคัดกรองด้วยตนเองหรือที่สถานพยาบาลตามสิทธิ สำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี antigen test kit (ATK) หากผลตรวจ ATK เป็นบวกขึ้น 2 ขีด ต้องเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการรักษา ดังนี้

กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยสีเขียว ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อย-ปานกลาง การเข้ารับการรักษา (Home Isolation : HI) กรณีผู้ประกันตนประสงค์เข้ารักษาที่บ้าน และมีความพร้อมด้านสถานที่ โดยไม่ต้องขอตรวจยืนยันผล RT-PCR โดยติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิ/สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับการรักษาจัดส่งยาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษา  พร้อมทั้งการติดตามอาการจากแพทย์ และพยาบาลของสถานพยาบาลนั้นๆ

สำหรับช่องทางการติดต่อเข้ารับการรักษาตัวในระบบ Home Isolation ของ สปสช. มี 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) โทรศัพท์เข้าสายด่วน 1330 กด 14 2) ไลน์ออฟฟิเชียล สปสช. @nhso หรือคลิกที่นี่  และ 3) ลงทะเบียนด้วยตัวเองด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนเว็บไซต์ สปสช.หรือคลิกที่นี่ ส่วนกรณีผู้ประกันตนไม่สะดวกในการติดต่อด้วยตนเองนั้น สามารถติดต่อประสานหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม เพื่อช่วยเหลือขอรับรักษาหรือโทรศัพท์ติดต่อได้ ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 กด 6 และกด 7

นายบุญสงค์ กล่าวต่อว่า สำหรับการเข้ารับการรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation : CI) กรณีผู้ประกันตนประสงค์เข้ารักษาที่บ้าน แต่สภาพบ้านไม่พร้อมทำ CI สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ/สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ก่อน หรือติดต่อประสานหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 ส่วนกรณีการเข้ารับการรักษาใน Hospitel นั้น ถ้าผู้ประกันตนท่านใดประสงค์จะเข้ารักษาในโรงพยาบาล ด้วยมีข้อจำกัดไม่สามารถรักษาที่บ้านได้ สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ/สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ก่อน  ซึ่งถ้าผลการตรวจ RT-PCR ยืนยันผลเป็นบวกแล้ว ให้สถานพยาบาลตามสิทธิฯ หรือสถานพยาบาลที่ทำการตรวจนั้น จัดหาโรงพยาบาลรับผู้ประกันตนเข้ารับรักษาโดยเร็ว

นายบุญสงค์ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ในผู้ป่วยสีเหลืองเข้ม-สีแดง ที่มีอาการรุนแรงในบุคคลทั่วไป เช่น มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อย และมีโรคประจำตัว ส่วนในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ ไตวายเรื้อรัง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง รวมถึงบุคคลที่มีโรคประจำตัวควบคุมไม่ได้ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ให้ติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ/สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR และเข้าสู่กระบวนการรักษาในสถานพยาบาลนั้น ตามแนวทางที่สาธารณสุขกำหนด

“สำหรับกรณีผลตรวจ ATK เป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) แต่มีอาการไข้สูง 37.5 องศาฯ ไอ มีน้ำมูกเจ็บคอ หายใจเหนื่อย ตาแดง ผดผื่น และถ่ายเหลว ซึ่งหากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมานี้ แนะนำให้ผู้ประกันตนติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ/สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR ถ้าผลตรวจยืนยันเป็นลบ มีประวัติเสี่ยงแนะนำให้กักตัว สังเกตอาการอาการ และตรวจ ATK ซ้ำทุก 3 วัน ถ้าไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว สำหรับผลตรวจยืนยันออกมาเป็นบวก ให้สถานพยาบาลรับผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโดยเร็ว ตามแนวทางการรักษาโควิดฯ ส่วนกรณีที่แพทย์ซักประวัติพบว่าไม่มีความเสี่ยงและไม่เข้าเกณฑ์การตรวจของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกันตนประสงค์ขอตรวจเอง ซึ่งไม่อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น ผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบเอง” นายบุญสงค์ กล่าว 

นอกจากนี้ นายบุญสงค์ ยังกล่าวอีกว่า สำนักงานประกันสังคมได้มีช่องทางการติดต่อประสานงานให้บริการช่วยเหลือผู้ประกันตน เข้ารักษาในสถานพยาบาล/Hospitel กรณีที่ไม่สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯได้ หรือได้รับการปฏิเสธการรักษา ผู้ประกันตนสามารถติดต่อประสานหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7* ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign