Sunday, September 26, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดสภากาชาดมีหนังสือด่วนแจ้ง 38 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ห้ามนำไปฉีดเข็ม 3 เด็ดขาด

สภากาชาดมีหนังสือด่วนแจ้ง 38 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ห้ามนำไปฉีดเข็ม 3 เด็ดขาด


วันนี้ (20 ส.ค.64) กฤษฎา บุญราช  ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฎิบัติการแทนเลขาธิการสภากาชาดไทย  ได้ทำหนังสือด่วนถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. 38 จังหวัด เกี่ยวกับแนวทางการบริหารวัคซีนโมเดอร์นา สภากาชาดไทย  โดยสภากาชาดไทยได้จัดสรรควัคซีนโมเดอร์นา ไปให้เพื่อนำไปฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่
1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์
2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
4.ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ
5.บุคคลที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีน และบุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้ อบจ. สำนักงานสาธารณสุข สำรวจข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรายชื่อสำรอง โดยให้จัดส่งบัญชีรายซื่อผู้เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีนมาที่สภากาชาดไทย ภายในวันที่ 30 กันยายนนี้   ส่วนจะจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายมากน้อยแค่ไหน ขอให้คำนึงถึงความเสี่ยงของประชาชนทั้ง 5 กลุ่ม โดยให้ความสำคัญตามความเสี่ยง และในกลุ่มที่ 5 ต้องให้ความสำคัญกับผู้ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เป็นอันดับแรกและห้ามนำวัคซีนของสภากาชาดไทยไปฉีดเข็ม 3 เพราะยังมีประชาชนอีกมากที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

ทั้งนี้ สภากาชาดไทยขอเรียนว่า โครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด  อบจ. ซึ่งเป็นที่จับตามองของสังคมมาก จึงขอความร่วมมือทุกจังหวัดกำกับดูแลการจัดสรรวัคซีนให้เป็นไปตาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย และอบจ.อย่างโปร่งใสและเคร่งครัด

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments