Tuesday, October 19, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดสภาฯผ่านงบประมาณปี 65 ด้วยมติ 257 ต่อ 189 ...

สภาฯผ่านงบประมาณปี 65 ด้วยมติ 257 ต่อ 189 2021-08-22 07:38:12

ข่าวด่วน

สภาฯผ่านงบประมาณปี 65 ด้วยมติ 257 ต่อ 189 คะแนน หลังลากยาว 52 ชม. นายกฯ ส่ง “สุพัฒนพงษ์” ขอบคุณสภาฯ ลั่นจะใช้งบโปร่งใส่ มีประสิทธิภาพ 

เมื่อเวลา 22.38 น. วันที่ 21 ส.ค. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ2 ต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณามาตรา 37 งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ 204,179,444,100 บาท มาตรา38 งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากร ภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 770,159,975,000 บาท มาตรา 39 งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 195,370,402,900บาท มาตรา 40 งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 297,631,438,900 บาท มาตรา 41 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596,666,700 บาท และมาตรา 42 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,978,560,000บาท โดยสิ้นสุดในเวลา 01.09 น. ทั้งนี้ที่ประชุมลงคะแนนเห็นด้วยกับที่กมธ.เสียงข้างมากแก้ไข

จากนั้นเวลา 01.10 น. ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ3 ด้วยคะแนนเสียง 257 คะแนน ไม่เห็นด้วย 189 คะแนน งดออกเสียง 4 คะแนน และไม่ลงคะแนน 1 คะแนน จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ กมธ.งบประมาณ

ต่อมานายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี แล รมว.พลังงาน เป็นตัวแทนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เพื่อมาปฎิบัติหน้าที่ ในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับข้อคิดเห็น คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ รวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุม รัฐบาลขอขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายของประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลขอขอบคุณกมธ.ทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาความร่วมมือในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอย่างเต็มที่จนสำเร็จ ทั้งนี้รัฐบาลจะนำร่างพ.ร.บ.นี้ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการและงบประมาณที่ได้รับให้นำไปใช้จ่ายในครั้งนี้ รัฐบาลจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจากกำกับดูแลการใช้งบประมาณดังกล่าวให้มีความโปร่งใส ตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประเทศตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและสมาชิกสภาทุกท่าน

จากนั้นนายชวนได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯที่อยู่ร่วมการประชุมในครั้งนี้ และสั่งปิดการประชุมในเวลา 01.21 น. วันที่ 22 ส.ค.64 รวมใช้เวลาการพิจารณาตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-22 ส.ค. นานกว่า 52 ชม. สำหรับขั้นตอนต่อไปทางสภาฯจะส่งให้กับวุฒิสภาพิจารณาต่อไปRELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments