Home ข่าวเด่น สภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ แล้ว 359 ต่อ 0 เสียง

สภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ แล้ว 359 ต่อ 0 เสียง

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผ่านร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ เห็นชอบ 359 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ด้าน ศุภชัย ชม ส.ส. วันนี้มาประชุมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

เมื่อเวลา 17.17 น. วันที่ 23 ก.พ. 2565 ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ได้ให้สมาชิกนับองค์ประชุม หลังจากได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง จนสิ้นสุดวาระ 3 แล้ว โดยพบว่ามีผู้เข้าประชุมจำนวน 348 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้ให้สมาชิกลงมติ โดยมีผู้ลงมติ จำนวน 362 คน เห็นด้วย 359 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 2 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ

นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุม ได้ให้ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตของกรรมาธิการ หรือไม่ โดยมีผู้ลงมติ 340 คน เห็นด้วย 334 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 งดออกเสียง 1 และไม่ลงคะแนน 5 เสียง ทำให้ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมาธิการ

นายศุภชัย จึงให้ที่ประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. …. ต่อไป ซึ่งเป็นร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

สำหรับบรรยากาศการเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ พบว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อย จนนายศุภชัย ถึงกับเอ่ยปากว่า “วันนี้เพื่อนสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง และอยากให้อยู่ร่วมประชุมจนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอื่นๆ เสร็จสิ้น”

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign