Home ข่าวเด่น "สมศักดิ์" หวังหน่วยงานใน ยธ.ทำงานหนักขึ้น ยึดประโยชน์ ปชช.เป็นที่ตั้ง

"สมศักดิ์" หวังหน่วยงานใน ยธ.ทำงานหนักขึ้น ยึดประโยชน์ ปชช.เป็นที่ตั้ง

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

รมว.ยุติธรรม ชี้ 3 ปี ที่ผ่านการทำงานพัฒนาอย่างเป็นระบบ หวังทุกหน่วยในสังกัดช่วยกันทำงานหนักขึ้น อำนวยความสะดวก ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ช่วยชาวบ้านให้ได้มากกว่านี้

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19 และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การปรับกระบวนทัศน์ในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน ในการรองรับกับความท้าทายในทศวรรษหน้า” ว่า ตนที่กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยให้เน้นการอำนวยความยุติธรรมที่ประชาชนและประเทศชาติ จะได้ประโยชน์เป็นสำคัญ โดยมองมิติทางสังคมที่ใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้น และเปลี่ยนภาระโดยเฉพาะผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษให้เป็นพลัง โดยส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ โดยไม่ละเลยมิติความปลอดภัยของสังคม 

“เมื่อครั้งที่ผมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในเวลานั้นผมเองถูกปรามาสว่าจะทำงานได้จริงหรือ เพราะผมไม่มีความรู้ทางกฎหมาย แต่เมื่อเข้ามาผมเห็นว่ากฎหมายบางอย่างต้องยอมรับว่ามีความล้าสมัย บางฉบับมีอายุมากกว่า 70 ปี จึงได้มีแนวความคิดที่จะจัดทำและปรับปรุงกฎหมายเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผมทำงานกระทรวงยุติธรรมได้เสนอกฎหมายทั้งหมด 10 ฉบับ มีที่สำเร็จประกาศใช้แล้ว 4 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) หรือกฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อม และประมวลกฎหมายยาเสพติด มี 3 ฉบับ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา” นายสมศักดิ์ กล่าว

นานสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้งานในส่วนของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม คือ การขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหนี้สินของประชาชน อาทิ หนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต หนี้เช่าซื้อรถยนต์ สามารถแก้ไขปัญหาเชิงระบบในการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ชั้นศาล และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงขั้นตอนการไกล่เกลี่ยให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ผ่านโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน โดยมีแผนจะให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การเยียวยาผู้เสียหายเหยื่อในคดีอาญา การช่วยเหลือประชาชนด้วยกองทุนยุติธรรม รวมทั้งการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ 

“จากสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า กระทรวงยุติธรรมตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี มีการพัฒนางานไปอย่างมีระบบ ทั้งในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่ตัดวงจรยึดทรัพย์ตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ กฎหมายที่สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และกฎหมายที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่าง เช่น พืชกระท่อม ขณะเดียวกันการทำงานเชิงรุกที่เป็นจุดเด่นอีกด้านหนึ่งคือการบริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการแก้หนี้สิน การชดเชยเงินผู้เสียหายคดีอาญาและการหาทนายความให้กับประชาชน จากกองทุนยุติธรรม ดังนั้นการทำงานของกระทรวงยุติธรรมในเวลานี้ ผมถือว่ามีประสิทธิภาพและครอบคลุมโดยยึดประโยชน์ของสังคมและประชาชนเป็นที่ตั้ง แต่หากต้องการให้สำเร็จมากไปกว่านี้ พวกเราทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแม้จะเป็นงานหนัก” นายสมศักดิ์ กล่าว

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign