Home ข่าวเด่น สรุปยอด 7 วันอันตรายสงกรานต์ เสียชีวิตสะสม 278 ศพ กทม.มากที่สุด

สรุปยอด 7 วันอันตรายสงกรานต์ เสียชีวิตสะสม 278 ศพ กทม.มากที่สุด

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

ศปถ. สรุปสถิติ 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ เสียชีวิตสะสม 278 ศพ สูงขึ้นจากปีก่อน รวมอุบัติเหตุ 1,917 ครั้ง กทม.ตายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ตั้งเป้าลดอัตราผู้เสียชีวิต 12 คนต่อประชากรแสนคนในปี 70

วันที่ 18 เม.ย. 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมประจำวันที่ 17 เม.ย. 2565 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

 • เกิดอุบัติเหตุ 188 ครั้ง
 • ผู้บาดเจ็บ 171 คน
 • ผู้เสียชีวิต 31 ศพ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 40.69
 • ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 21.81

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.11
 • รถปิกอัพ 7.37

อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 47.34 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 27.66 บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางตรง ร้อยละ 85.64 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 17.01-18.00 น. ร้อยละ 11.17 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี และช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 17.33

 • จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
  พระนครศรีอยุธยา เชียงราย และเพชรบุรี จังหวัดละ 8 ครั้ง
 • จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด
  เพชรบุรี 9 คน
 • จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
  กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร พระนครศรีอยุทธยา ราชบุรี ร้อยเอ็ด ลำปาง สงขลา และสุพรรณบุรี จังหวัดละ 2 ราย

เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,895 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,134 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 372,032 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 59,049 รายมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 16,503 ราย ไม่มีใบขับขี่ 15,366 ราย

 • สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน (วันที่ 11-17 เม.ย. 2565)
  – เกิดอุบัติเหตุรวม 1,917 ครั้ง
  – ผู้บาดเจ็บ 1,869 คน
  – ผู้เสียชีวิต 278 ศพ
 • จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด
  เชียงราย 66 ครั้ง
 • จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด
  เชียงใหม่ 63 คน
 • จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
  กรุงเทพมหานคร 13 ศพ
 • จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตรวม 6 จังหวัด ได้แก่ นครพนม ปัตตานี ยะลา ระนอง สมุทรสาคร และสิงห์บุรี

พร้อมกันนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร กลุ่มจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทางด้วยความทุ่มเทและเสียสละ

ทางด้าน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการ ศปถ. กล่าวเสริมถึงข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พบว่า จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยสถิติผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุมีอัตราที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการขับรถด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต

ขณะที่ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าเฉลี่ยสถิติอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง 3 ปี สำหรับสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการขับรถเร็วและดื่มแล้วขับ รวมถึงจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประสานจังหวัดบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยกำชับจังหวัดตรวจสอบข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เพื่อนำมาวิเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึก รวมถึงค้นหาปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จ มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของประเทศ

สำหรับการดำเนินงานลดอุบัติทางถนนในภาพรวม ศปถ. จะได้รวบรวมข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนไปจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้รัฐบาลกำหนดเป็นกรอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายระดับประเทศในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 12 คน ต่อประชากรแสนคนภายในปี 2570 พร้อมขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการลดอัตราจำนวนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายเพื่อร่วมสร้างการสัญจรอย่างปลอดภัยของประเทศให้ยั่งยืน.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign