Home ข่าวเด่น สสก.2 ราชบุรี หนุนเกษตรกรรวมกลุ่มผลิตมะพร้าวคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล

สสก.2 ราชบุรี หนุนเกษตรกรรวมกลุ่มผลิตมะพร้าวคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี ติวเข้มแปลงใหญ่มะพร้าวเขาล้าน ประจวบฯ ผลิตมะพร้าวครบวงจร เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญของเอเชีย ซึ่งร้อยละ 70 เป็นการบริโภคในประเทศ และส่งออกร้อยละ 30 โดยแหล่งผลิตมะพร้าวสำคัญของประเทศไทย 5 อันดับ คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 41, จ.ชุมพร ร้อยละ 11, จ.สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 9, จ.นครศรีธรรมราช ร้อยละ 7 และ จ.ชลบุรี ร้อยละ 3

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่การปลูกมะพร้าว มากกว่า 350,000 ไร่ พื้นที่ปลูกหลัก 4 อำเภอ คือ อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ และ อ.บางสะพานน้อย ด้วยคุณภาพของผลผลิตเป็นที่ยอมรับ และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ GI ในนาม “มะพร้าวทับสะแก” ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก มุ่งเน้นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ให้มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ และเข้ามาแนะนำให้ความรู้ด้านการผลิตมะพร้าวอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้สารชีวภัณฑ์ สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) และมาตรฐานอินทรีย์

นางรภัสสรณ์ ตัณฑะจรูญโรจน์ ประธานแปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากเดิมต่างคนต่างปลูก แต่พอรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแกเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำ ทำให้ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต จากการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม ผสมปุ๋ยใช้เองในกลุ่ม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุในสวน เช่น ย่อยทางมะพร้าว ย่อยเศษวัสดุในสวน เพื่อคุมดินเก็บความชื้น รวมถึงการสนับสนุนให้สมาชิกให้มีการผลิตที่ปลอดภัย ได้รับรองมาตรฐาน GAP

นางณัฐกานต์ จั่นเพชร เหรัญญิกกลุ่มฯ กล่าวว่า นอกจากผลิตที่ดีมีมาตรฐานแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมเพิ่มมูลค่า จากการแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สบู่ โลชั่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ช่วยในการแปรรูป ให้หลากหลายขึ้น.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign