Wednesday, September 22, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดสหภาพแรงงานฯรถไฟ หาดใหญ่ ประณาม! มือลอบวางระเบิดและยิงรถไฟ ยิ่งซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด

สหภาพแรงงานฯรถไฟ หาดใหญ่ ประณาม! มือลอบวางระเบิดและยิงรถไฟ ยิ่งซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด


28 สิงหาคม 64) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอประณามการลอบวางระเบิดเส้นทางรถไฟและยิงขบวนรถไฟซ้ำ ทำให้ขบวนรถไฟเสียหายและเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ความว่า

จากการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการผลักดันของสหภาพแรงงานรัฐวิสาทกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท. ให้มีการเปิดเดินขบวนรถพิเศษห่อพัสดุภัณฑ์ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาคโรคโควิด 19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากภาวะสินค้าทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำและเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าในราคาที่ถูกลง รวมทั้งสินค้าพัสดุภัณฑ์อื่นๆของประชาชนในพื้นที่ที่ขบวนรถไฟพาดผ่าน ซึ่งได้มีการเปิดเดินขบวนรถพิเศษห่อพัสดุภัณฑ์ ขบวนที่ 958 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ต้นทางสถานีรถไฟกรุงเทพ ปลายทางสถานีรถไฟสุไหงไกลก เป็นขบวนแรก

ในสถานการณ์ล่าสุด เมื่อ เวลาประมาณ12.35 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้มีผู้ไม่หวังดีลอบวาง ระเบิดเส้นทางรถระหว่างสถานีรถไฟป่าไผ่ – สถานีรถไฟตันหยงมัส ประมาณหลักกิโลที่ 1104 และมีการลอบยิงขบวนรถซ้ำ ในขณะที่ขบวนรถไฟพิเศษห่อพัสดุภัณฑ์ ขบวนที่ 986 เดินระหว่างสถานีรถไฟสุไหงโกลก – ปลายทางสถานีรถไฟกรุงเทพ กำลังทำขบวนผ่านจุดดังกล่าว เป็นเหตุให้รถ บชส.440 (คันที่ 5) ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดและยังทำให้สินค้าของ ที่น้องเกษตรกรและประชาชนได้รับความเสียหายอย่างมาก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้ มาอย่างต่อเนื่อง พนักงานส่วนใหญ่เป็นลูกหลานในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการบริการให้ความสะดวกแก่ที่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่แบ่งแยก ชนชาติ เชื้อชาติ สีผิว และลัทธิความเชื่อ ภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือการให้บริการพี่น้องประชาชน

จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ ขอประณามการกระทำในครั้งนี้ เป็นการกระทำของผู้ที่ไม่มีอุดมการณ์ และเป็นการกระทำอันป่าเถื่อน ไร้มนุษยธรรม ไม่คำนึงถึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ และเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ที่แสนสาหัสอยู่แล้ว

สร.รฟท.สาขาหาดใหญ่ ขอเรียกร้องให้หน่วยงานความมั่นคงที่รักษาความปลอดภัย เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในเส้นทางรถไฟ ขบวนรถ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและพนักงาน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments