Home ข่าวเด่น สายสื่อสารเยาวราชลงดิน กทม.จับมือไฟฟ้า,กสทช.-สายซีซีทีวี กทม.ลงด้วย

สายสื่อสารเยาวราชลงดิน กทม.จับมือไฟฟ้า,กสทช.-สายซีซีทีวี กทม.ลงด้วย

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การประปานครหลวง (กปน.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และภาคประชาชน ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนเยาวราช ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ ขณะเดียวกันได้ประสาน กฟน. เขตวัดเลียบ กสทช. และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และสายสาธารณูปโภคบริเวณถนนเยาวราช ถนนมังกร ถนนราชวงศ์ ซอยเจริญกรุง 22 ถนนพระราม 4 ถนนมิตรภาพไทย-จีน (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) และถนนแปลงนาม

นอกจากนั้น สำนักงานเขตฯ ยังได้จัดประชุมชี้แจง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนเยาวราชในช่วงเวลา 19.00 น. ของทุกวัน อีกทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท้องที่ร่วมกวดขันตรวจตรา และบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ. สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. กล่าวว่า สจส.ได้ร่วมจัดทำแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินกับ กสทช. โดยกำหนดแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2565-2567) พร้อมกับแผนการนำสายไฟฟ้าของ กฟน. ลงใต้ดิน และแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมทั้งแผนการปรับปรุงทางเท้า/ถนนของ กทม. โดยสำนักการโยธา เพื่อลดการเปิดทางเท้าบ่อยครั้ง ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่งจะดำเนินการนำสายสื่อสารของกล้อง CCTV ลงใต้ดินตามแผนของ กฟน. ตามแผนระยะสั้นในระหว่างรอการนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ กฟน. เพื่อความสะดวกในการสัญจรและความปลอดภัยของประชาชน โดยนำสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออก ส่วนสายสื่อสารที่ยังใช้งานจะมัดรวมให้เรียบร้อย พร้อมระบุเจ้าของสายสื่อสารแต่ละเส้นให้ชัดเจน สำหรับการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในย่านเมืองเก่า หรือสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ จะดำเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ของสำนักการโยธา กทม. และในปี 2565 มีแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารเพิ่มเติมในถนนเยาวราช เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign