Tuesday, September 21, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดสิงคโปร์แจกชุดตรวจโควิด-19 ให้ทุกบ้านทางไปรษณีย์

สิงคโปร์แจกชุดตรวจโควิด-19 ให้ทุกบ้านทางไปรษณีย์


รัฐบาลสิงคโปร์ เริ่มแจกชุดตรวจโควิด-19 แบบรวดเร็ว (Antigen rapid test kits) ให้กับประชาชนทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ 6 ชุดทางไปรษณีย์ เริ่มวันนี้ไปจนถึง 27 กันยายน และจะแจกชุดตรวจโควิด-19 แบบรวดเร็วนี้ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษระยะแรกเริ่ม และโรงเรียนการศึกษาพิเศษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 3 ชุด ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายนเป็นต้นไป โดยรัฐบาลต้องการให้ประชาชนตรวจหาเชื้ออย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบตนเอง และดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถยืดหยุ่นมาตรการต่าง ๆ ในสังคมได้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments