Wednesday, September 22, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดห่วงฝนตกทำไข้เลือดออกลาม หากป่วยร่วมกับโควิด อาการจะทรุดหนักเร็ว

ห่วงฝนตกทำไข้เลือดออกลาม หากป่วยร่วมกับโควิด อาการจะทรุดหนักเร็ว


วันนี้ ( 8 ส.ค.64 )กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ โดยระบุว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 64 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 4 ส.ค.64 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 5,585 คน เสียชีวิต 6 คน พบมากที่สุด ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคืออายุ 10-14 ปี และอายุ 25-34 ปี ตามลำดับ โดยผู้ป่วยกระจายทั่วทุกภูมิภาค จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก ระนอง อุตรดิตถ์ และชุมพร

คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก จึงขอความร่วมมือประชาชนในช่วงที่ทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 สำรวจแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณรอบตัวบ้านเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร ร่วมกับอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา หรือมีจุดเลือดออกที่ลำตัว และแขน ขา ซึ่งอาจเป็นการเจ็บป่วยร่วมกันระหว่างไข้เลือดออกกับโรคโควิด-19 ซึ่งจะทำให้อาการทรุดหนักได้อย่างรวดเร็ว ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะยาลดไข้ในกลุ่มแอสไพริน และไอบูโพรเฟน ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคให้ชัดเจน จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments