Home ข่าวเด่น “อนุทิน” เชิญชวน รมต.สธ.อาเซียน เปิดสำนักงาน ACPHEED ที่ไทย เดือน ส.ค.นี้

“อนุทิน” เชิญชวน รมต.สธ.อาเซียน เปิดสำนักงาน ACPHEED ที่ไทย เดือน ส.ค.นี้

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

รองนายกฯอนุทิน ประกาศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับโรคโควิด-19 และภัยด้านสุขภาพ เตรียมเปิดสำนักงานฯ เดือน ส.ค.นี้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ที่ โรงแรม Conrad เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 15 (15th ASEAN Health Ministers Meeting) และได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมว่า ประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับโรคโควิด-19 และภัยด้านสุขภาพ พร้อมทั้งแสดงความยินดีและขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการของศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) โดยจะทำการเปิดสำนักงานฯ ในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอย่างมาก หลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการเจรจาเพื่อเลือกประเทศที่ตั้งของศูนย์นี้มานานกว่า 2 ปี จนกระทั่งสามารถบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์ได้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ ที่สำคัญที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนได้สั่งการให้ข้าราชการประจำระดับสูง (Senior Official Meeting on Health Development, SOMHD) จัดทำข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ (Established Agreement) ให้เริ่มการประชุมครั้งแรกในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2565 และให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565

โดยในตอนท้ายของการกล่าวถ้อยแถลง นายอนุทินได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานเลขาธิการประสานงานของศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภัยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED Secretariat Office) ที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และยังได้ใช้โอกาสนี้ร่วมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญอื่นๆ อาทิ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การค้นหาแหล่งระบาด การรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การดำเนินการเรื่องการจัดสรรวัคซีน และการดำเนินการเรื่องการยอมรับร่วมกันของใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยเร่งการฟื้นฟูภูมิภาคให้กลับมาสู่สถานการณ์ปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) จะมีภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างขีดสมรรถนะของภูมิภาคอาเซียนในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ ในสถานะที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศและเป็นศูนย์รวมทรัพยากรบุคคลของภูมิภาค” ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นประเทศที่ตั้งศูนย์ โดยมีประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นคู่แข่ง มีการหารือกันมานานกว่า 2 ปี ซึ่งหลังจากมีการหารือ 3 ฝ่าย (Trilateral meeting) ระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม ได้เห็นชอบให้ทั้ง 3 ประเทศเป็นที่ตั้งศูนย์ตามภารกิจหลักของ ACPHEED โดยมีสำนักงานเลขาธิการของ ACPHEED อยู่ในประเทศไทย นับเป็นความสำเร็จที่สำคัญของอาเซียน รวมถึงทีมสาธารณสุขไทยโดยการนำของนายอนุทิน ที่สามารถผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในการจัดตั้ง ACPHEED ได้สำเร็จในระหว่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign