Friday, October 22, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดอบจ.ประจวบฯทุ่มงบ 2.1 ล้านจัดหาอุปกรณ์ รพ.สนาม ...

อบจ.ประจวบฯทุ่มงบ 2.1 ล้านจัดหาอุปกรณ์ รพ.สนาม 2021-08-26 17:59:01

ข่าวด่วน

อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ทุ่มงบ 2.1 ล้านจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.สนาม

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมอย่างรุนแรง มีการกลายพันธ์เป็นหลายสายพันธุ์และยิ่งทวีความรุนแรงมากโดยเฉพาะไวรัสกลายพันธุ์ชนิดสายพันธุ์ใหม่สามารถแพร่กระจายและติดต่อโรคกันได้ง่ายขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาพยาบาลจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการตรวจเชิงรุกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและจากการเดินทางเข้ามารับการรักษาจากภายนอกจังหวัด โดยยังคงมีแนวโน้มว่าอาจมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ามารับการรักษาเพิ่มมากจนเกิดปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่และความพร้อมในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ภายในเขตพื้นที่ จ.ประจวบฯ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ขึ้นเพื่อรองรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยติดเชื้อในแต่ละอำเภอ โดยได้มอบหมาย อบจ.ประจวบฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่

“อบจ.ประจวบคีรีขันธ์จึงได้จัดทำโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนาม งบประมาณปี พ.ศ.2564 ประมาณ 2.1 ล้านบาท เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ อาทิ ชุดตรวจ Antigen repid test ถุงมือแพทย์ ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย N95 ,Face shiled ,ISOLATE GROW และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและได้มาตรฐานเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิดให้กับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและให้บริการดูแลรักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยที่ผ่านมา อบจ.ประจวบฯยังได้สนับสนุนงบประมาณเช่าสถานที่จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (โรงพยาบาลสนาม) ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมืองประจวบฯ และยังสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในอำเภออื่นๆมาโดยตลอด” นายสราวุธ กล่าวRELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments