Saturday, September 25, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือบก

เดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือบก


#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอนแก่น และนครราชสีมา ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค และประตูการค้าเชื่อมกับการค้ากลุ่มประเทศ CLMV การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เดินหน้านำร่องพัฒนาท่าเรือบกฉะเชิงเทรา สำหรับท่าเรือบกจังหวัดขอนแก่นยังอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ

เศรษฐศาสตร์ตลาดสดจะสรุปให้ฟัง ทำไมประเทศไทยเตรียมพัฒนาท่าเรือบกเพิ่ม
“ท่าเรือบก” คือ บริเวณพื้นที่ตอนในของประเทศ ที่มีการดำเนินงานแบบศูนย์โลจิสติกส์ที่ทำหน้าที่เสมือนท่าเรือ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบตู้สินค้า มีการเชื่อมต่อรูปแบบการขนส่งมากกว่า 2 รูปแบบขึ้นไป โดยมีการขนส่งทางรางเป็นหลัก

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งยกระดับด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค ทั้งการพัฒนาขนส่งทางราง สิ่งอำนวยความสะดวก และศูนย์บริการโลจิสติกส์ เช่น สถานีขนส่งสินค้า ท่าเรือบก คลังสินค้าแบบปลอดอากร เป็นต้น ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยต้องมีต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ำกว่าร้อยละ 7 ของ GDP โดยสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ำต่อการขนส่งทั้งหมดภายในประเทศสูงขึ้นจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 ตามลำดับ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยท่าเรือบกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ทาง กทท. ร่วมกับ สนข. ดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือบกในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เชื่อมระบบขนส่งและโลจิสติกส์ต่อจากท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด ส่วนท่าเรือบกในจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมาใช้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าและการส่งออกในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV คาดว่าท่าเรือบกในจังหวัดขอนแก่นเปิดให้บริการในปี 2568

ทั้งนี้ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้ระบบรางคู่และท่าเรือบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร ข้าว อ้อย น้ำตาล มันสำปะหลัง ยางพาราผลไม้ และกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์

ประเทศในเอเชียมีการพัฒนาท่าเรือบกจำนวนมากเพื่อเชื่อมระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศ คือ อินเดีย จีน และเกาหลีใต้ ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็เร่งพัฒนาท่าเรือบกด้วยเช่นกัน เช่น กัมพูชา มีที่ตั้งท่าเรือบกที่สำคัญ 3 เมือง คือ พนมเปญ ปอยเปต และ บาเวท ประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะเยอะอย่างอินโดนีเซีย ก็มีการพัฒนาท่าเรือบกกระจายทั่ว ตัวอย่าง Cikarang Dry Port ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทางด้านตะวันออกของเมืองจาการ์ตา เชื่อมกับการขนส่งท่าเรือทางทะเล คือ Tanjung Priok Port  แลมีระบบรางและขนส่งทางบกไปยังเขตอุตสาหกรรมอื่น ส่วนประเทศเวียดนามมีแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก โดยตั้งเป้าว่าจะขยายท่าเรือบก 15 แห่งทั่วประเทศ 

ประเทศต่างๆ ในเอเชียพัฒนาท่าเรือบกกระจายทั่วในประเทศตนเอง ดังนั้นไทยจึงต้องเร่งเดินหน้าพัฒนาท่าเรือบกเต็มที่ เพื่อรองรับระบบขนส่งและโลจิสติกส์ครบวงจรแบบไร้รอยต่อ และสร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาค เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments