Home ข่าวเด่น เตรียมจัดงาน "วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน" ของ 5 กลุ่มชาติพันธุ์

เตรียมจัดงาน "วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน" ของ 5 กลุ่มชาติพันธุ์

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

เตรียมจัดงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของ 5 กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน วันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 

วันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ต ลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และ นายวรวุฒิ ดอกแก้วนาค ประธานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อประธานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ จังหวัดลำพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”

โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สำหรับการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” ถือเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนหรือคนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ กลุ่มชาติพันธุ์มอญ และกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจแก่สาธารณชนทั่วไป เพื่อช่วยสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จัก เมื่อมีผู้รู้จักและเข้าใจ ก็จะช่วยรักษาวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ให้คงอยู่ได้สืบไปได้

โดยภายในงาน จะมีการสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชน การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า 30 ร้านค้า การจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรมและอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ การจัดนิทรรศการผ้าทอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการการแสดงอัตลักษณ์และแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงมหกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าชาติพันธุ์ การเดินขบวนแห่

มีการละเล่นงานประเพณี จำลองการจำหน่ายและสาธิตอาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงโซนลานขันโตกและเวทีกลางแจ้ง ที่สามารถชมการแสดงที่จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงเป็นช่วง ประกอบกับการรับประทานอาหารแบบขันโตก.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign